» Доступ до публічної інформації » Перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Дрогобицька районна державна адміністрація

Перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Дрогобицька районна державна адміністрація

Автор: admin от 22-04-2013, 15:42
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної адміністрації
від 15 жовтня 2012 р.491

ПЕРЕЛІК

видів публічної інформації, розпорядником

якої є Дрогобицька районна державна адміністрація

 

Дрогобицька районна державна адміністрація має сукупність документованих відомостей про виконання функцій та завдань покладених на неї.

За порядком доступу адміністрація володіє відкритою інформацією та інформацією з обмеженим доступом.

Відповідно до Закону України «Про інформацію» основними видами інформації за змістом, якою володіє Дрогобицька районна державна адміністрація, є:

правова інформація (Конституція України, закони України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України),

інформація про товар (протоколи тендерних закупівель робіт, товарів та послуг, інформація про планування здійснення процедури закупівель, річні плани державних закупівель),

статистична інформація (статистичні звіти та показники про стан в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя),

податкова інформація (інформація про доходи та витрати (декларації) державних службовців та членів їх сімей, податкові розрахунки та звіти),

науково-технічна інформація (технічні завдання на розробку програмного забезпечення),

інформація довідково-енциклопедичного характеру (документовані відомості (листи),

інформація про стан довкілля,

інші види, зокрема:

1. Загальна інформація про райдержадміністрацію:
1.1. Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності.

1.2. Інформація про місцезнаходження, засоби зв’язку.

1.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку у Дрогобицькій районній державній адміністрації.

1.4. Інформація про загальні правила поведінки державного службовця.

1.5. Інформація про організаційну структуру та керівництво органу (прізвища, імена, по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівництва та посадових осіб структурних підрозділів Дрогобицької районної державної адміністрації та її апарату).

1.6. Положення про структурні підрозділи Дрогобицької районної державної адміністрації та її апарату.

1.7. Вакансії, порядок та умови проходження оголошених апаратом Дрогобицької районної державної адміністрації конкурсів на заміщення вакантних посад.

1.8. Перелік підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Дрогобицької районної державної адміністрації.

2. Інформація про діяльність Дрогобицької районної державної адміністрації:

2.1. Регламент роботи районної державної адміністрації.

2.2.Інструкція з діловодства у районній державній адміністрації.

2.3. Плани роботи (річний, квартальні).

2.4. Звіти про виконання планів роботи.

2.5. Інформація про наради, конференції, семінари, засідання «круглих столів».

2.6. Інформація про діяльність дорадчих органів, що створені Дрогобицькою районною державною адміністрацією.

2.7. Інформація про роботу Громадської ради.

2.8. Перелік розпоряджень голови Дрогобицької районної державної адміністрації.

2.9. Перелік доручень голови Дрогобицької районної державної адміністрації.

2.10.Інформація про виконання органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.

2.11. Щоквартальна інформація про документообіг в апараті.

3. Інформація про діяльність структурних підрозділів Дрогобицької районної державної адміністрації:

3.1. Інформація про організаційну структуру, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності.

3.2. Інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку та електронної пошти.

3.3. Прізвище, ім’я та по батькові працівників, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти, основні функції структурних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом.

3.4. Розклад роботи та графік прийому громадян.

3.5. Вакансії, порядок та умови проходження оголошених структурними підрозділами конкурсів на заміщення вакантних посад.

3.6. Плани роботи (річний, квартальні).

3.7. Нормативно-правові акти, прийняті структурними підрозділами.

3.8. Звітна та статистична інформація стосовно основної діяльності.

3.9. Звітна та статистична інформація стосовно виконання державних, обласних, районних програм.

3.10. Накази про проведення заходів за напрямками діяльності.

3.11. Інформація про роботу колегій.

3.12. Протоколи, звіти стосовно засідань комісій, експертних груп, дорадчих рад.

3.13. Щорічна статистична звітність за результатами проведених моніторингів.

3.14. Листування з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, народними депутатами України, депутатами обласної, районної, сільських та селищних рад, підприємствами, установами організаціями, громадянами.

4. Інформація про роботу колегії Дрогобицької районної державної адміністрації

4.1. Порядки денні засідань колегії.

4.2. Проекти розпорядчих документів, що розглядаються на засіданні колегії.

4.3. Довідковий матеріал.

4.4. Протоколи засідань колегій.

5. Проекти річних Програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

6. Інформація з питань стратегічного розвитку, соціально-економічних програм, регіональної політики та моніторингу.

7. Інформація з питань регуляторної політики:

7.1. Нормативно-правові акти щодо регуляторної політики.

7.2. Оприлюднення проектів регуляторних актів.

7.3. План підготовки проектів регуляторних актів та план відстеження їх результативності.

8. Інформація про доступ до публічної інформації.

8.1. Форми запитів на інформацію.

8.2. Порядок подання запитів на публічну інформацію.

8.3 Фактичні витрати на копіювання та друк запитуваних документів.

8.4. Звіти щодо задоволення запитів на публічну інформацію.

8.5. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію.

9. Інформація у сфері фінансів:

9.1.Затвердження показників місцевих бюджетів, що входять до консолідованого бюджету району, у тому числі з мережі, штатів і контингентів.

9.2. Дані щодо затвердження та внесення змін до річного і помісячного розпису районного бюджету за доходами і видатками за загальним і спеціальним фондами.

9.3. Дані про фінансування видатків з районного бюджету.

10. Інформація з питань економіки, капітального будівництва:

10.1. Про стан фінансування та освоєння у Дрогобицькому районі коштів державного фонду регіонального розвитку.

10.2. Субвенції з державного та обласного бюджетів місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій.

10.3. Бюджет розвитку районного бюджету.

11. Інформація щодо здійснення заходів, спрямованих на енергозбереження у бюджетній сфері та серед населення району.

12. Інформація з питань соціального захисту населення:

12.1. Щодо кількості осіб, внесених у Єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків.

12.2. Щодо кількості громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

12.3. Щодо кількості осіб, які одержують державні соціальні допомоги.

12.4. Щодо кількості осіб, які перебувають на обслуговуванні в територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та проживають в інтернатних установах району.

12.5. Щодо кількості осіб, які перебувають на обліку для забезпечення спеціальним автотранспортом.

12.6. Щодо кількості осіб, які забезпечуються санаторно-курортними путівками.

12.7. Щодо кількості осіб, які забезпечуються технічними засобами реабілітації.

13. Інформація з питань містобудування та будівництва:

13.1. Реалізація соціальних ініціатив Президента України «Доступне житло» та проекту «Олімпійська надія-2022».

13.2. Реалізація державної політики у сфері регіонального розвитку, містобудування та будівництва.

13.3. Реалізація інфраструктурних проектів на території району.

13.4. Виділення земельних ділянок для містобудівних потреб.

14. Інформація з питань агропромислового розвитку:

14.1. Про готовність технічних засобів до сезону сільськогосподарських робіт та забезпеченість сільськогосподарських підприємств паливом.

14.2. Інформація про виплату орендної плати за земельні та майнові паї.

15.Інформація з питань охорони здоров’я:

15.1. Загальні питання надання медичної допомоги в районі (медична допомога дітям і матерям, дорослому населенню, ветеранам, інвалідам, учасникам ВВВ та інших воєн, чорнобильської катастрофи, забезпеченість медикаментами та ін.).

15.2. Інформаційні повідомлення щодо подій у медичному житті та присвячені пам'ятним датам, затвердженим Всесвітньою організацією охорони здоров'я .

16. Інформація з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації:

16.1. Нормативно-правова інформація щодо проведення консультацій з громадськістю.

16.2. Звіти щодо проведення консультацій з громадськістю.

17. Інформація з питань туристичної діяльності:

17.1. Перелік суб’єктів туристичної та санаторно-курортної діяльності району.

17.2. Перелік туристичних маршрутів Дрогобицького району.

17.3. Перелік туристично-інформаційних центрів, туристичних громадських організацій, асоціацій Дрогобицького району.

18. Перелік пам’яток культурної спадщини, які знаходяться на території Дрогобицького району.

19. Інформація з питань сім’ї та молоді:

19.1. Інформація про скерування груп дітей пільгових категорій на оздоровлення та відпочинок у літні дитячі табори.

20. Інформація про надання адміністративних послуг, що надаються Дрогобицькою районною державною адміністрацією.

20.1. Форми і зразки документів, необхідних для надання адміністративних послуг та правила їх оформлення.

21. Інформація про розгляд звернень громадян у Дрогобицькій районній державній адміністрації:

21.1. Порядок проведення особистого прийому громадян.

21.2.Графік проведення особистого прийому громадян керівництвом Дрогобицької районної державної адміністрації.

21.3.Графік виїзних особистих прийомів громадян керівництвом Дрогобицької районної державної адміністрації.

21.4. Графік телефонних «гарячих ліній».

21.5. Аналітично-звітна інформація щодо стану та наслідків розгляду звернень та особистого прийому громадян у Дрогобицькій районній державній адміністрації.
21.6. Статистична інформація щодо звернень громадян.

22. Інформаційно-довідкові документи, надіслані до відома.

23. Угоди про співпрацю.

24. Інформація про закупівлю робіт, товарів та послуг.

25.Архівні справи постійного, тривалого та тимчасового зберігання (зведені описи справ).

26. Інформація про перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм іменем.

Коментарі:

Залишити коментар
 

Шановні відвідувачі, Ви
переглядаєте офіційну сторінку
Дрогобицької РДА.
м.Дрогобич 2011р. drda@meta.ua