» Офіційні документи » Розпорядження голови райдержадміністрації від 17 грудня 2013 року №384

Розпорядження голови райдержадміністрації від 17 грудня 2013 року №384

Автор: admin2 от 23-12-2013, 16:12
 (голосів: 0)

Про затвердження Положення про відділ

культури і туризму Дрогобицької районної

державної адміністрації

 

Відповідно до ст.5 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації»:

1.Затвердити Положення про відділ культури і туризму Дрогобицької районної державної адміністрації, що додається.

2.Керівнику відділу культури і туризму Марущаку О.О. забезпечити державну реєстрацію Положення про відділ культури і туризму Дрогобицької районної державної адміністрації.

3.Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 28 січня 2013 року № 28 «Про затвердження Положення про відділ культури і туризму Дрогобицької районної державної адміністрації».

4 Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Г.А.Гайдук.

 

Голова М.П. ВИННИЦЬКИЙ

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження голови Дрогобицької

районної державної адміністрації

17.12.2013 № 384

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ культури і туризму

Дрогобицької районної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

 

1.Відділ культури і туризму Дрогобицької районної державної адміністрації (далі-відділ) є структурним підрозділом Дрогобицької районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

2.Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації, а також підзвітний та підконтрольний Департаменту з питань культури, національностей та релігій та Департаменту міжнародного співробітництва та туризму Львівської обласної державної адміністрації.

3.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, наказами Міністерства культури України, наказами Департаменту з питань культури, національностей та релігій, Департаменту міжнародного співробітництва та туризму Львівської обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, рішеннями Дрогобицької районної ради, прийнятими в межах їх повноважень, а також цим Положенням.

ІІ. Основним завданням відділу є:

1) забезпечення реалізації державної політики в галузі культури і туризму на території району;

2) сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин;

 

3) гармонізація міжконфесійних та міжнаціональних відносин;

 

4) забезпечення функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

5) забезпечення на території району реалізації державної політики з питань охорони культурної спадщини;

6) здійснення відповідно до законодавства державного управління і контролю у сфері музейної та бібліотечної справи;

2.

7) забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина;

8) сприяння захисту прав і законних інтересів творчих працівників, а також закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери, що діють на території району;

9) створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури та мистецтв, туризму та організація їх матеріально-технічного забезпечення;

10) міжрегіональне та міжнародне співробітництво в рамках прикордонної співпраці, реалізації угод між Дрогобицьким районом та закордонними країнами у сферах, що відносяться до компетенції відділу за погодженням з районною державною адміністрацією;

11) складання проектів цільових програм і прогнозів розвитку мережі як державних, так і приватних закладів, організацій, та установ культури, туризму та комплексне вирішення проблем галузей в районі.

 

ІІІ. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) створює умови для розвитку соціальної інфраструктури у сферах культури та мистецтв, туризму, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

5) сприяє розвитку професійного музичного, театрального, хореографічного, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва і самодіяльної творчості, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення, формуванню репертуару концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, бібліотек, організації виставок;

6) здійснює державний контроль за дотриманням законодавства з питань культури та мистецтва закладами, підприємствами і організаціями культурно-мистецької сфери;

7) подає пропозиції до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району та проектів місцевого бюджету;

 

3.

8) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-культурного розвитку території району;

9) готує пропозиції щодо створення в районі сприятливих умов для розвитку музейної справи;

10) розробляє проекти цільових і комплексних програм розвитку культури, мистецтва та туризму у районі і подає їх на розгляд голови районної державної адміністрації;

11) надає організаційно-методичну допомогу закладам, підприємствам і організаціям культурно-мистецької сфери;

12) проводить фестивалі, свята, конкурси, огляди професійного мистецтва і самодіяльної народної творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва;

13) сприяє збереженню та відтворенню історичного середовища району, відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел;

14) налагоджує взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань та конфесій, вирішення спірних міжцерковних питань, проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій, сприяння паломництву віруючих;

15) сприяє будівництву, ремонту та реставрації культових будівель;

16) створює сприятливі умови для розвитку і функціонування української мови в суспільному житті, збереження і розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин, які проживають на території району;

17) веде облік, забезпечує охорону, реставрацію пам’яток історії та культури, що знаходяться на території району;

18) здійснює контроль за збереженням пам’яток історії та культури, що знаходяться на території району і включені до Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду і Національного архівного фонду;

19) організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери;

20) сприяє розвитку мережі та зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури, мистецької освіти, шкіл естетичного виховання в районі, а також формуванню естетичних смаків населення;

21) вживає заходів до зміцнення міжнародних і міжміських (міжрайонних) культурних зв’язків відповідно до законодавства;

22) сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, інших культурно-мистецьких організацій;

23) здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни в державних закладах, підприємствах і організаціях культурно-мистецької сфери;

 

 

4.

24) організовує проведення мистецьких аукціонів, лотерей, виставок-продажів;

25) представляє потенціал району у різноманітних виставкових заходах, конференціях, семінарах, форумах, фестивалях, ярмарках, салонах та інших публічних заходах у сфері туризму, рекреації в Україні та за кордоном, забезпечує організацію та проведення таких заходів на території району;

26) узагальнює практику застосування законодавства, надає пропозиції щодо удосконалення законодавства у сфері туризму;

27) готує матеріали щодо стану та розвитку туристичної галузі для розгляду на засіданнях Колегії районної державної адміністрації;

28) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку у напрямі туристично- рекреаційної галузі;

29) роз’яснює через засоби масової інформації зміст державної та регіональної політики у сфері туризму;

30) забезпечує контроль за виконанням туристичними підприємствами умов і правил надання туристичних послуг;

31) розробляє заходи щодо розвитку різних видів туризму на території району;

32) здійснює інші функції у сфері туризму відповідно до покладених на нього завдань;

33) подає департаменту з питань культури, охорони культурної спадщини, культурних цінностей, національностей та релігій та Департаменту міжнародного співробітництва і туризму Львівської обласної державної адміністрації пропозиції, щодо відзначення працівників відділу державними нагородами, застосовує в межах своєї компетенції інші форми морального і матеріального заохочення за досягнення у творчій, педагогічній, культурно-освітній та виробничій діяльності;

34) сприяє забезпеченню соціального захисту працівників закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери;

35) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Дрогобицької районної ради;

36) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

37) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

38) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

39) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

40) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

41) забезпечує захист персональних даних;

42) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

 

ІУ. Відділ культури і туризму має право:

 

5

1) у встановленому порядку створювати, реорганізовувати та ліквідовувати заклади, підприємства і організації культури і мистецтва, що є у підпорядкуванні відділу;

2) аналізувати роботу закладів, підприємств і організацій та одержувати необхідні дані від структурних підрозділів з питань, що входять до компетенції відділу;

3) одержувати у встановленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

4) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

5) користуватись у встановленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

3. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об'єднаннями.

4. Відділ культури і туризму очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з директором департаменту з питань культури, охорони культурної спадщини, культурних цінностей, національностей та релігій та директором департаменту міжнародного співробітництва і туризму Львівської обласної державної адміністрації.

 

У. Керівник відділу:

1) здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій, визначає посадові обов’язки працівників відділу;

2) видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання; накази нормативно- правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Мін’юсту;

3) подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо:

- призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

- прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями,їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

6.

4) подає на затвердження голови райдержадміністрації проект доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників відділу;

5) видає в межах компетенції відділу накази, які є обов’язковими для виконання закладами культури;

6) затверджує положення про структурні підрозділи відділу культури і туризму, функціональні обов’язки працівників;

7) призначає та звільняє з роботи директорів районного Народного дому, централізованої бібліотечної системи, музичної школи, працівників народних домів району, працівників бухгалтерії;

8) визначає потребу в культпрацівниках і сприяє забезпеченню ними закладів культури;

9) розглядає в межах своєї компетенції заяви, скарги громадян, вживає заходи по усуненню причин, що їх викликають;

10) перевіряє стан роботи в закладах культури і туризму району;

11) здійснює управління закладами культури, що належать до комунальної власності району, забезпечує їх матеріально-фінансове забезпечення;

12) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання відділу;

13) розробляє прогнози розвитку мережі закладів культури і вносить пропозиції до районної державної адміністрації та районної ради щодо зміни та удосконалення мережі;

14) організовує виконання обласних та розробляє районні програми;

15) розробляє пропозиції щодо збільшення надходжень до бюджету, контролює виконання платних послуг керівниками закладів культури району;

16) забезпечує контроль за дотриманням правил охорони праці, пожежної безпеки в закладах та організаціях культури;

17) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань що належать до компетенції відділу та розробляє проекти відповідних рішень;

18) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

19) з керівниками структурних підрозділів відділу організовує проведення атестації бібліотечних, клубних, педагогічних, музейних працівників та працівників бухгалтерії;

20) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;

 

7.

21) затверджує посадові інструкції керівників структурних підрозділів відділу;

22) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

23) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

24) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

25) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

26) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

27) здійснює добір кадрів;

28) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників структурних підрозділів відділу;

29) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень структурного підрозділу;

30) забезпечує дотримання працівниками структурних підрозділів правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

31) здійснює інші повноваження, що випливають з покладених на відділ завдань.

 

5. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

6. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис доходів і видатків, штатний розпис відділу затверджує голова районної державної адміністрації.

Структура відділу і штатний розпис структурних підрозділів (районний народний дім, сільські народні доми, централізована бібліотечна система, музей, дитяча музична школа) затверджується керівником відділу .

7. Відділ культури і туризму є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, бланк відділу.

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм іменем.

Коментарі:

Залишити коментар
 

Шановні відвідувачі, Ви
переглядаєте офіційну сторінку
Дрогобицької РДА.
м.Дрогобич 2011р. drda@meta.ua