» Офіційні документи » Розпорядження районної державної адміністрації від 26 листопада 2018 року №618

Розпорядження районної державної адміністрації від 26 листопада 2018 року №618

Автор: admin2 от 30-11-2018, 10:48
 (голосів: 0)

Про Раду регіонального розвитку

Дрогобицького району

 

Відповідно до ст. 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та на виконання Указу Президента України від 21 квітня 2015 року № 224/2015 "Про Раду регіонального розвитку", з метою сприяння налагодження ефективної взаємодії з органами місцевого самоврядування у питаннях напрацювання оптимальної моделі розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади, здійснення реформ у сфері децентралізації управління регіональним розвитком, вирішення проблемних питань життєзабезпечення району:

1.Утворити Раду регіонального розвитку Дрогобицького району та затвердити її склад згідно з додатком.

2.Затвердити Положення про Раду регіонального розвитку Дрогобицького району, що додається.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Голова А.І.Шевкенич

 

 

 

Затверджено:

Розпорядження голови

райдержадміністрації

26 листопада 2018 року № 618

СКЛАД

Ради регіонального розвитку Дрогобицького району

 

Голова Дрогобицької районної державної адміністрації, голова Ради

Голова Дрогобицької районної ради, співголова Ради ( за згодою)

Начальник відділу економічного розвитку,інвестицій,торгівлі та промисловості управління економічної політики,ЖКГ та інфраструктури райдержадміністрації, виконавчий секретар Ради

Члени Ради:

Голова постійної комісії районної ради з питань промисловості, транспорту та зв’язку ( за згодою)

Голова постійної комісії районної ради з питань планування бюджету, фінансів та економічної політики ( за згодою)

Голова постійної комісії районної ради з питань охорони довкілля і природних ресурсів ( за згодою)

Голова асоціації сільських та селищних рад Дрогобицького району (за згодою)

Начальник фінансового управління райдержадміністрації

Начальник управління економічної політики, житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації

Меденицький селищний голова

Підбузький селищний голова

Бистрицький сільський голова

Бистрицький Гірський сільський голова

Болехівський сільський голова

Броницький сільський голова

Вороблевицький сільський голова

Волощанський сільський голова

Волянський сільський голова

Верхньогаївський сільський голова

Нижньогаївський сільський голова

Грушівський сільський голова

Добрівлянський сільський голова

Доброгостівський сільський голова

Дорожівський сільський голова

Довжанський сільський голова

Довжанський Гірський сільський голова

Дережицький сільський голова

Долішньолужецький сільський голова

Залокотський сільський голова

Літинський сільський голова

Лішнянський сільський голова

Летнянський сільський голова

Медвежанський сільський голова

Михайлевицький сільський голова

Модрицький сільський голова

Нагуєвицький сільський голова

Новокропивницький сільський голова

Опарівський сільський голова

Опаківський сільський голова

Попелівський сільський голова

Почаєвицький сільський голова

Раневицький сільський голова

Ріпчицький сільський голова

Рибницький сільський голова

Рихтицький сільський голова

Ролівський сільський голова

Снятинський сільський голова

Солонський сільський голова

Станильський сільський голова

Ступницький сільський голова

Старокропивницький сільський голова

Смільнянський сільський голова

Уличненський сільський голова

Унятицький сільський голова

Урізький сільський голова

Ясенице-Сільнянський сільський голова

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.о. керівника апарату,
начальник загального відділу Н.М.Сенів

 

 

 

 

Затверджено:

Розпорядження голови

райдержадміністрації

26 листопада 2018 року № 618

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду регіонального розвитку Дрогобицького району

 

1. Рада регіонального розвитку Дрогобицького району ( далі –Рада) є консультативно- дорадчим органом при голові районної державної адміністрації.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основним завдання ради є:

3.1 сприяння налагодження ефективної взаємодії державних органів, зокрема місцевих органів виконавчої влади, з органами місцевого самоврядування щодо удосконалення державного будівництва, напрацювання новітніх підходів у сфері регіонального розвитку;

3.2 вироблення узгодженої позиції щодо соціально-економічного та гуманітарного розвитку району, механізмів подолання диспропорцій розвитку територій, ефективного використання економічного потенціалу району, підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності;

3.3 підготовка пропозицій щодо напрямів, пріоритетів та механізмів проведення адміністративно – територіальної реформи, формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади з урахуванням стандартів Європейської хартії місцевого самоврядування, реалізації регіональної державної політики у сфері кадрового забезпечення державного управління в районі та законодавчого врегулювання цих питань;

3.4 напрацювання оптимальних шляхів дальшого розвитку політично і економічно дієздатного місцевого самоврядування;

3.5 підготовка пропозицій щодо визначення першочергових заходів із впровадження європейських демократичних стандартів у сфері територіальної організації місцевого самоврядування, оптимізації співпраці територіальних громад з районом, а також забезпечення їх взаємної відповідальності за комплексний розвиток територій;

3.6 сприяння врахуванню інтересів сільських територій і специфіки розвитку окремих адміністративно – територіальних одиниць у проектах нормативно –правових актів з питань регіональної політики, проектах загальнодержавних та інших державних цільових програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку та охорони довкілля;

3.7 вивчення міжнародного досвіду в сфері інноваційних стратегій територіального розвитку та здійснення заходів щодо практичної реалізації;

3.8 моніторинг стану виконання актів Президента України з питань державної регіональної політики та підготовка пропозицій щодо підвищення рівня виконавської дисципліни;

3.9 аналіз законодавства України з питань регіонального розвитку, місцевого самоврядування та територіальної організації влади, підготовка пропозицій щодо його удосконалення.

4. Рада для виконання покладених для неї завдань має право в установленому порядку:

4.1 запитувати та одержувати від державних органів,органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій необхідну інформацію, документи і матеріали;

4.2 запрошувати на свої засідання керівників і представників державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій, вітчизняних та іноземних учених, експертів;

4.3 залучати для розгляду питань, що належать до компетенції Ради, працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій ( за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів ( за їх згодою);

4.4 створювати тимчасові робочі групи, інші робочі органи для розроблення і детального опрацювання окремих питань, що належать до компетенції Ради, визначати порядок їх роботи, залучати до роботи в таких групах експертів і фахівців ( відповідно за їх згодою або погодженням з їх керівниками), координувати та коригувати роботу створених тимчасових робочих груп, заслуховувати їх звіти;

4.5 організовувати проведення симпозіумів, конференцій, семінарів, "круглих столів", нарад, а також інших заходів із питань, що належить до компетенції Ради;

5. Рада в процесі виконання покладених на неї завдань співпрацює з іншими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, створеними при голові районної державної адміністрації, а також з державними органами, органами місцевого самоврядування.

6. Рада утворюється у складі Голови, заступника голови, виконавчого секретаря та інших членів, які беруть участь у роботі Ради на громадських засадах.

Головою Ради є голова районної державної адміністрації.

Виконавчим секретарем Ради є керівник апарату райдержадміністрації.

7. Голова Ради здійснює загальне керівництво діяльності Ради, визначає порядок її роботи та головує на засіданнях Ради.

8. Виконавчий секретар Ради:

8.1 скликає за дорученням голови Ради засідання Ради;

8.2 забезпечує організацію діяльності Ради, підготовку питань порядку денного та матеріалів до її засідань з урахуванням пропозицій членів Ради, державних органів, органів місцевого самоврядування;

8.3 затверджує плани діяльності тимчасових робочих груп, інших робочих органів, визначає їх голів, затверджує за поданням голів, тимчасових робочих груп, персональний склад таких груп, координує їх роботу;

8.4 здійснює моніторинг стану реалізації рішень Ради, регулярно інформує голову Ради та інших членів Ради з цього питання4

8.5 представляє Раду у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування;

8.6 виконує за дорученням голови Ради інші завдання.

9. Основною організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від затвердженого складу Ради.

10. Рішення Ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів голос голови Ради є вирішальним.

За результатами засідання оформлюється протокол, який підписується виконавчим секретарем Ради.

11. Рада систематично інформує громадськість про свою діяльність та прийняті нею рішення. Інформація про діяльність Ради та підготовлені нею матеріали розміщаються на веб-сайті райдержадміністрації та у соціальних мережах.

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм іменем.

Коментарі:

Залишити коментар
 

Шановні відвідувачі, Ви
переглядаєте офіційну сторінку
Дрогобицької РДА.
м.Дрогобич 2011р. drda@meta.ua