» Офіційні документи » озпорядження районної державної адміністрації від 26 березня 2019 року №130

озпорядження районної державної адміністрації від 26 березня 2019 року №130

Автор: admin1 от 29-03-2019, 15:46
 (голосів: 0)

Про затвердження Положення про

управління економічної політики,

житлово-комунального господарства

та інфраструктури Дрогобицької

районної державної адміністрації

 

 

Відповідно до статті 3 Закону України «Про державну службу», відповідно до Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887, постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 року № 7434 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»,  наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 листопада 2012 року № 1370 ”Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ економічного розвитку і торгівлі місцевої державної адміністрації», розпорядження голови районної державної адміністрації  від 25 січня 2018 року № 30 « Про виконання Закону України від 9 листопада 2017 року №2190-УІІІ», розпорядження голови районної державної адміністрації від 24 вересня 2018 року № 490 «Про впорядкування структури районної державної адміністрації»:

 

1. Затвердити Положення про управління економічної політики, житлово-комунального господарства та інфраструктури Дрогобицької районної державної адміністрації, що додається.

2. Визнати таким, що втратили чинність  розпорядження голови  районної державної адміністрації від 29 січня 2018 року № 57 «Про затвердження Положення про відділ економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості Дрогобицької районної державної адміністрації» та № 48 «Про затвердження положення про сектор з питань житлово-комунального господарства та інфраструктури Дрогобицької районної державної адміністрації».

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Голова                                                                                    А.І.Шевкенич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної

державної адміністрації

26 березня  2019 року    № 130

 

ПОГОДЖЕНО                                                   ПОГОДЖЕНО

Перший заступник голови                                Керівник апарату районної

районної державної адміністрації                   державної адміністрації         

 

_____________________Р.М.Щерба               _______________С.Л.Кулиняк

25 березня 2019 року                                        25 березня 2019 року

 

                                                                           ПОГОДЖЕНО

                                                                           Начальник юридичного відділу

                                                                           апарату районної державної

                                                                           адміністрації

                                                                           _______________О.В.Фірман

                                                                           2019

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління економічної політики, житлово-комунального господарства та інфраструктури Дрогобицької районної державної адміністрації

 

1. Управління економічної політики, житлово-комунального господарства та інфраструктури Дрогобицької районної державної адміністрації (надалі - управління) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, утворений розпорядженням голови районної державної адміністрації.

2. Управління підпорядковане голові районної державної адміністрації, заступнику голови районної державної адміністрації, відповідно до розподілу обов’язків підзвітний та підконтрольний Департаменту економічної політики, Департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства, Департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку, Департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської обласної державної адміністрації.

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та рішеннями Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства палива та енергетики України, Міністерства інфраструктури України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами директора департаменту економічної політики, наказами департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства, департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку, департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями управління є забезпечення реалізації на території Дрогобицького району:

  • державної політики економічного і соціального розвитку;
  • державної цінової політики;
  • державної промислової політики;
  • державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно- приватного партнерства;
  • державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, ліцензування, дозвільної системи;
  • державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;
  • державної політики у сфері управління об’єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;
  • єдиної державної зовнішньо-економічної політики;
  • державної політики у сфері житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури, дорожнього господарства та паливно-енергетичного комплексу.

5. Управління відповідно до визначених повноважень за сферами діяльності виконує такі завдання:

 

6. У сфері економічного аналізу та прогнозування:

6.1.організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

6.2.аналізує стан та тенденції економічного і соціального розвитку району, секторів та галузей економіки, адміністративно-територіальних одиниць, розробляє пропозиції щодо пріоритетних напрямів розвитку та реформування економіки, ураховуючи принципи сталого розвитку;

6.3. здійснює державне прогнозування економічного і соціального розвитку району та підготовку відповідних планів і програм, відповідає за впровадження сучасних методологічних підходів до прогнозування та розроблення планів і програм економічного та соціального розвитку;

6.4. готує разом із галузевими управліннями, відділами райдержадміністрації та іншими територіальними органами державної виконавчої влади пропозиції до проекту Програми економічного і соціального розвитку району на середньо- та короткостроковий періоди;

6.5. готує пропозиції щодо переліку проблемних питань району вирішення яких вимагає допомоги обласних та центральних органів влади;

6.6. здійснює узагальнення інформаційних матеріалів про хід виконання в районі указів та доручень Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України з питань соціально-економічного розвитку району ;

6.7. готує спрямовані на виконання актів Президента України та Кабінету

Міністрів України пропозиції щодо розвитку і реформування економіки району та вживає заходів для їх реалізації;

6.8. готує матеріали для розгляду на засіданнях Колегії райдержадміністрації питань щодо підсумків роботи територіально - господарського комплексу району за звітний період та щодо ходу виконання щорічної Програми соціально-економічного та культурного розвитку Дрогобицького району;

6.9. готує матеріали для розгляду на сесіях районної ради питань щодо затвердження та ходу виконання щорічної Програми соціально-економічного та культурного розвитку;

6.10.погоджує прогнози розвитку галузей економіки на середньо-та короткостроковий періоди, проекти програм розвитку галузей економіки;

6.11. здійснює координацію роботи з підготовки прогнозів та програм економічного і соціального розвитку сіл та селищ району на середньо-та короткостроковий періоди;

6.12.аналізує стан конкурентоспроможності економіки району, визначає напрями діяльності і розробляє заходи щодо її підвищення;

6.13. проводить аналіз показників функціонування і розвитку промислових підприємств району; 

6.14. розробляє в межах своїх повноважень пропозиції щодо проекту районного бюджету;

6.15.забезпечує в межах своїх повноважень  ефективне  і цільове використання   бюджетних коштів;

6.16. здійснює  координацію роботи, пов’язану з розробленням і виконанням державних, галузевих і районних програм, веде їх облік, готує висновки стосовно доцільності їх затвердження та дострокового припинення їх виконання, проводить моніторинг виконання зазначених програм;

6.17. формує і подає в обласну державну адміністрацію перелік державних, обласних цільових програм, які передбачається виконати у зазначеному періоді з використанням бюджетних коштів;

6.18. бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

6.19.розробляє проекти розпоряджень голови районної  державної адміністрації, у визначених законом  випадках з питань реалізації економічного розвитку;

6.20.готує інформаційні матеріали та пропозиції щодо реалізації положень Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» та зміни до нього

6.21.готує звіти голови  райдержадміністрації для  їх розгляду на сесії районної ради;

6.22.готує  спільно із  іншими  структурними підрозділами райдержадміністрації  інформаційно-аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

6.23. накопичує інформаційно-методичні матеріали, необхідні для планової роботи, поточного планування і перспективного прогнозування;

6.24.бере участь у межах своїх повноважень у підготовці  проектів  угод , договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп.

7. У сфері підприємництва, дозвільних процедур та інвестиційного розвитку :

7.1.  проводить формування та реалізацію державної регуляторної політики, державної політики щодо підтримки розвитку підприємництва;

7.2.  забезпечує реалізацію в районі  державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму;

7.3.  забезпечує реалізацію в районі державної політики щодо підтримки та розвитку інфраструктури малого та середнього бізнесу;

7.4.  розробляє разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації та з громадськими організаціями підприємців Регіональні програми розвитку малого та середнього підприємництва у Дрогобицькому районі, сприяє їх впровадженню;

7.5.  аналізує стан і тенденції розвитку малого та середнього бізнесу району, бере участь у визначенні його пріоритетів;

7.6.  вживає в межах своїх повноважень заходів до захисту прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності;

7.8. надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб'єктам підприємницької діяльності;

7.9.  організаційно забезпечує роботу Координаційно-дорадчої ради з питань підприємництва ;

7.10.  організовує роботу щодо ведення Єдиного реєстру обліку об’єктів державної власності, органом управління яких є райдержадміністрація;

7.11. забезпечує реалізацію єдиних вимог щодо видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, оформлених регіональними,  місцевими дозвільними органами, суб’єктам господарської діяльності виключно через дозвільний центр;

7.12. надає суб’єкту господарювання вичерпну інформацію щодо вимог та порядку отримання документів дозвільного характеру (у тому числі через розміщення необхідної інформації в мережі Інтернет);

7.13. забезпечує взаємодію регіональних, місцевих дозвільних органів, проведення спільних обстежень об’єктів, облік звернень суб’єктів господарювання, веде документообіг та координує діяльність дозвільного центру;

7.14. контролює дотримання посадовими особами регіональних або місцевих дозвільних органів вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру.

8. У сфері торгівлі, послуг та розвитку споживчих ринків:

8.1.  взаємодіє з органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері забезпечення державного регулювання оптової, внутрішньої і зовнішньої торгівлі, громадського харчування, готельного господарства та побутового обслуговування населення;

8.2.  аналізує стан споживчого ринку товарів і послуг та готує пропозиції щодо підвищення ефективності роботи підприємств галузі;

8.3.  визначає потребу населення у споживчих товарах, послугах громадського харчування, побутових послугах з метою задоволення попиту споживачів;

8.4.  здійснює координацію діяльності суб’єктів господарювання у сфері торгівлі, громадського харчування, ринків з продажу продовольчих і непродовольчих товарів, ресторанного, побутового та готельного господарства;

8.5.  аналізує розпорядчі документи райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування щодо діяльності підприємств торгівлі, громадського харчування, готельного господарства та побутового обслуговування, вносить пропозиції стосовно деяких аспектів регулювання на місцевому рівні;

8.6.  проводить збір та подання Департаменту економічної політики Львівської облдержадміністрації звіту про виконання Закону України «Про публічні закупівлі»;

8.7.  сприяє проведенню виставок, ярмарків, конкурсів професійної майстерності, аукціонів для закупівлі та продажу товарів на районному рівні та проводить відповідну промоційну діяльність;

8.8.  спільно з державними контролюючими органами в межах своїх повноважень здійснює контроль за дотриманням норм чинного законодавства підприємствами торгівлі, громадського харчування, готельного господарства та побутового обслуговування населення всіх форм власності;

8.9.  надає методичну, консультаційну і організаційну допомогу підприємствам торгівлі, громадського харчування, готельного господарства та побутового обслуговування населення всіх форм власності з питань, що належать до компетенції відділу, та сприяє у впровадженні сучасних форм організації торгівлі;

8.10.  готує пропозиції щодо нагородження працівників сфери торгівлі та послуг до їх професійних свят нагородами, дипломами, почесними грамотами голови обласної, районної держадміністрацій, Департаменту економічної політики облдержадміністрації;

8.11. акумулює і поновлює інформацію про найбільші підприємства-експортери району, перелік їхньої продукції на експорт.

9. У сфері інвестиційної політики, капітального будівництва, енергоощадності:

9.1. координує в межах своїх повноважень, діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації  у сфері інвестиційної політики, а також бере безпосередню участь у розробленні та реалізації інвестиційних проектів;

9.2  вносить в установленому порядку до відповідних органів пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку економічного потенціалу району;

9.3.  інформує суб'єктів господарювання  про економічні, комерційні, соціальні, екологічні та інші умови, необхідні для їх діяльності, формує з цією метою відповідні банки даних;

9.4.  проводить аналіз капітального будівництва та енергоощадності, визначає пріоритети розвитку та готує пропозиції з цих питань;

9.5.  опрацьовує разом з сільськими, селищними радами перелік об’єктів, які пропонуються до включення у програму капітального будівництва об’єктів, спрямованих на соціально-економічний розвиток області, району;

9.6.  розробляє пропозиції щодо включення до переліку об’єктів, що фінансуються за рахунок субвенції з Державного бюджету України, коштів обласного, районного бюджету розвитку;

9.7.  аналізує використання бюджетних коштів, в разі необхідності вносить пропозиції щодо внесення змін у Перелік об’єктів соціально-культурного та

житлово-комунального призначення, що фінансуються за кошти розвитку відповідних  бюджетів;

9.8.  опрацьовує питання введення в дію пускових об’єктів району, подає керівництву райдержадміністрації пропозиції щодо можливих джерел їх фінансування;

9.9.  проводить інвентаризацію об’єктів незавершеного будівництва, на будівництво яких залучалися кошти державного та обласного бюджетів, визначає можливості їх подальшого використання;

9.10.  визначає та сприяє реалізації першочергових, пріоритетних енергоощадних заходів;

9.11.  координує роботу з розробки галузевих енергоощадних пілотних проектів в районі;

9.12.  розробляє пропозиції та механізми використання коштів, передбачених на реалізацію енергоощадних заходів у бюджетній сфері району;

9.13.  поширює кращий досвід впровадження енергоощадних заходів;

9.14.  надає методичну та консультативну допомогу органам місцевого самоврядування з питань формування та реалізації локальних програм енергоощадності пілотних проектів;

9.15.  проводить роботу з інформаційного забезпечення заходів з енергоощадності, у тому числі стосовно виконання державних, галузевих, регіональних, обласних, районних програм енергоощадності.

10. У сфері житлово-комунального господарства:

10.1. розробляє і подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо:

-           удосконалення структури управління і розвитку житлово-комунального господарства району;

-           впровадження регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів;

-           удосконалення системи соціального захисту населення (споживачів житлово-комунальних послуг) та встановлення соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування;

10.2.    координує роботу житлово-комунальних підприємств, пов'язану з наданням населенню району житлово-комунальних послуг;

10.3.    забезпечує в межах своїх повноважень додержання вимог нормативно- правових актів з питань житлово-комунального господарства;

10.4. забезпечує згідно із законодавством реформування житлово-комунального господарства району відповідно до державної і місцевої програм на засадах прозорості та гласності;

10.5. сприяє розробленню проектів благоустрою сіл і селищ;

10.6. проводить моніторинг стану реалізації державних, галузевих та місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства;

10.7. організовує розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства району в осінньо- зимовий період;

10.8. сприяє прийняттю об'єктів відомчого житлового фонду та комунального господарства у власність територіальних громад;

10.9. вживає заходів по оснащенню об'єктів житлово-комунального господарства і наявного житлового фонду району засобами обліку та регулювання споживання води відповідно до завдань державних та регіональних програм.

10.10. Бере участь у :

-           у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку та проекту бюджету району;

-           бере участь у реалізації державної політики у сфері санітарного стану населених пунктів, якості питної води, поліпшення технічного і технологічного стану систем водопостачання та водовідведення.

11. В сфері розвитку інфраструктури:

11.1. розробляє і подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо:

-           проектів програм розвитку паливно-енергетичного комплексу району;

-           утворення, реорганізації і ліквідації підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації;

-           удосконалення системи обліку електро-, газо-, і водопостачання, нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів;

-           проекту робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць та доріг комунальної власності.

11.2. здійснює прогнозування можливих рівнів енергозбереження на підприємствах, в установах та організаціях;

11.3. сприяє впровадженню сучасних енергозберігаючих технологій;

11.4. сприяє розвитку регіонального ринку транспортних послуг, координації роботи окремих видів транспорту, оптимізації мережі маршрутів перевезення пасажирів і вантажів у межах району;

11.5. веде облік підприємств паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв'язку, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації.

11.6. Бере участь у :

-           виконанні державних цільових програм розвитку паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв'язку;

-           розробленні та здійсненні заходів щодо створення сприятливих умов для надання послуг поштового зв'язку та телекомунікаційних послуг;

-           ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на підприємствах паливно- енергетичного комплексу, галузей транспорту і зв'язку;

-           розробленні та впровадженні механізмів стимулювання ефективного використання паливно-енергетичних та вторинних ресурсів;

-           впровадженні нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії та розвитку малої гідро- і теплоенергетики.

12. У сфері паливно-енергетичного комплексу

12.1.Забезпечує на території району реалізацію державної політики в галузях паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження;

12.2. Аналізує стан і тенденції розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження і вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів їх подальшого розвитку, виконання робіт і надання послуг, підвищення їх якості та конкурентоспроможності;

12.3.Узагальнює та вносить пропозиції щодо формування державного або регіонального замовлення на виробництво продукції та надання послуг у галузях паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження;

12.4 Розробляє проекти річних, середньострокових, довгострокових програм в галузях паливно-енергетичного комплексу.

13. Розробляє проекти доручень, розпоряджень голови районної державної адміністрації у сфері економічного розвитку, житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури, дорожнього господарства та паливно-енергетичного комплексу.

14. Здійснює інші передбачені законом повноваження:

14.1. реалізує державну політику у сфері державної служби відповідно до Закону України «Про державну службу»;

14.2. забезпечує  здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

14.3. розглядає у встановленому законодавством порядку звернення  громадян;

14.4. опрацьовує  запити і звернення  народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

14.5. забезпечує доступ до  публічної інформації, розпорядником якої він є;

14.6.інформує населення  про стан  здійснення  визначених законом   повноважень;

14.7. здійснює перевірку  органів місцевого самоврядування та надає  методичну допомогу з питань здійснення  наданих їм  законом повноважень;

14.8. забезпечує  у межах своїх повноважень виконання  мобілізаційної підготовки  цивільного захисту  населення, дотримання вимог  законодавства з охорони  праці, пожежної безпеки;

14.9. організовує в межах своїх повноважень роботу  з укомплектування, зберігання, обліку та використання  архівних документів;

14.10. забезпечує в  межах  своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

14.11. здійснює інші  передбачені законом повноваження.

15.Управління має право:

15.1.  залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

15.2.  одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи і матеріали, а від управління статистики  у Дрогобицькому районі - статистичні відомості, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

15.3.  скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

15.4.  користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

15.5. управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян;

15.6. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з органом виконавчої влади вищого рівня.

16. Структура управління складається з двох відділів:

- відділу економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості;

- відділу житлово-комунального господарства та інфраструктури.

17. Начальник управління:

17.1. здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

17.2. подає на затвердження голові районної держадміністрації положення про управління;

17.3. погоджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

17.4. звітує перед головою районної держадміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

17.5. входить (за посадою) до складу дорадчих, консультаційних, комісійних органів державного управління райдержадміністрації;

17.6. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління та розробляє проекти відповідних рішень;

17.7. бере участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

17.8. представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;

17.9. представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;

17.10. розробляє накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Мін’юсту;

17.11. подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

17.12. розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису управління ;

17.13. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

17.14.забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

17.15. здійснює інші повноваження, визначені законом ;

17.16. накази керівника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації, або директором Департаменту економічної політики облдержадміністрації;

17.17. начальник управління може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації за поданням начальника управління;

17.18. граничну чисельність, фонд оплати праці, видатки на утримання управління визначає голова райдержадміністрації після проведення їх експертизи фінансовим управлінням райдержадміністрації.

 

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм іменем.

Коментарі:

Залишити коментар
 

Шановні відвідувачі, Ви
переглядаєте офіційну сторінку
Дрогобицької РДА.
м.Дрогобич 2011р. drda@meta.ua