» Офіційні документи » Pозпорядження районної державної адміністрації від 5 вересня 2019 року №318

Pозпорядження районної державної адміністрації від 5 вересня 2019 року №318

Автор: admin2 от 11-09-2019, 09:11
 (голосів: 0)

Про затвердження Положення про

відділ містобудування та архітектури Дрогобицької районної державної адміністрації

 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 листопада 2012 року № 587 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи житлово-комунального господарства та будівництва, а також містобудування та архітектури місцевих державних адміністрацій», та ст.ст. 6, 39 Закону України Про місцеві державні адміністрації”.

 

  1. Затвердити Положення про відділ містобудування та архітектури Дрогобицької районної державної адміністрації (додається).

 

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження Дрогобицької районної державної адміністрації від 29 січня 2018 року № 54 “Про затвердження Положення про відділ містобудування та архітектури Дрогобицької районної державної адміністрації”.

 

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

Перший заступник голови Р.М. Щерба

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Дрогобицької районної

державної адміністрації 

5 вересня 2019 року № 318

 

ПОГОДЖЕНО:

В.о. керівника апарату, начальник

загального відділу Дрогобицької

районної державної адміністрації

 

________________ Н.М. Сенів

«__»_______________2019р.

 

ПОГОДЖЕНО:

В.о. начальника юридичного

відділу апарату Дрогобицької

районної державної адміністрації

 

________________М.В. Жук

«__»_______________2019р.

 

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач сектору персоналу

Дрогобицької районної державної

адміністрації

_______________З. М. Савула

«__»_______________2019р.

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ містобудування та архітектури 

Дрогобицької районної державної адміністрації

 

       1. Відділ містобудування та архітектури Дрогобицької районної державної адміністрації (надалі - відділ) утворюється головою Дрогобицької районної державної адміністрації, входить до її складу та в межах району забезпечує виконання покладених на нього завдань.

  2Відділ підпорядкований голові Дрогобицької районної державної адміністрації, заступнику голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків, а також підзвітний і підконтрольний Департаменту архітектури та розвитку  містобудування Львівської обласної державної адміністрації (надалі - Департамент).

  3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, наказами начальника департаменту архітектури та розвитку  містобудування обласної державної адміністрації, а також іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови обласної та районної  державних адміністрацій, наказами керівника апарату Дрогобицької районної  державної адміністрації, а також положенням про відділ містобудування та архітектури Дрогобицької районної державної адміністрації (надалі – положення).

Для виконання завдань, покладених на відділ містобудування та архітектури, у його складі можуть формуватись підрозділи за напрямами роботи, зокрема, з питань: містобудування, архітектури, містобудівного кадастру, культурної спадщини та містобудівна рада. 

      4. Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району.

5. Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

5.1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

5.2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

5.3. здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5.4. аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі у межах території району та вживає заходів до усунення недоліків;

5.5. бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

5.6. вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

5.7. забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

5.8. бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

5.9. розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

5.10. бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

5.11. бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

5.12. бере участь у підготовці звітів голови районної держадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

5.13. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

5.14. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

5.15. готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

5.16. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

5.17. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

5.18. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

5.19. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

5.20. контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

5.21. здійснює повноваження, делеговані Дрогобицькою районною радою;

5.22. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

5.23. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

5.24. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

5.25. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

5.26. забезпечує захист персональних даних;

5.27. здійснює підготовку рішень щодо планування територій на регіональному (схема планування території району) та місцевому рівнях;

     5.28. вносить пропозиції щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території району;

      5.29. здійснює підготовку пропозицій до програм соціального-економічного розвитку району і подання їх на розгляд до районної державної адміністрації;

     5.30. здійснює моніторинг:

- реалізації схеми планування території району;

-стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій);

- забудови та іншого використання територій;

      5.31. сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів району;

      5.32. вносить пропозиції виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації;

      5.33 сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

5.34. забезпечує контроль в установленому порядку діяльності виконавчих органів сільських, селищних рад з питань делегованих повноважень;

     5.35. здійснює підготовку пропозицій щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів;

5.36. у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, приймає участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району;

     5.37. координує діяльність:

- суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

- підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

5.38. надає містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки;

     5.39. надає будівельний паспорт забудови земельної ділянки:

      5.40. надає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району;

5.41. оформляє паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;

5.42.надає пропозиції щодо присвоєння органами місцевого самоврядування поштових адрес та у випадках передбачених чинним законодавством присвоює поштові адреси;

5.43. забезпечує ведення містобудівного кадастру на території району;

     5.44. сприяє створенню та оновленню картографічної основи території області та району;

5.45. забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

     5.46. співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;

   5.47. інформує населення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних, транспортних та інших комплексів;

5.48. організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

5.49. сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;

5.50. здійснює інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами;

5.51. здійснює координацію роботи щодо охорони об’єктів культурної спадщини в межах передбачених чинним законодавством;

5.52. здійснює контроль у сфері охорони культурної спадщини на території району.

5.53. забезпечує захист об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

5.54. здійснює інші повноваження у сфері охорони культурної спадщини, передбачені Законом України «Про охорону культурної спадщини»; 

6. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені законодавчими та нормативно-правовими актами, має право:

6.1. одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6.2. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань, що належать до компетенції структурного підрозділу, спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

    6.3. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у сфері містобудування та архітектури.

6.4. користуватись в установленому порядку інформаційними  базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

6.5. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

6.6. проводить реєстрацію нормативно-правових актів в територіальному управлінні юстиції;

7. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів. 

8. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з департаментом архітектури та розвитку  містобудування Львівської обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

     Начальник відділу  за посадою є головним архітектором району.

9. Начальник відділу-головний архітектор району:

9.1. здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

9.2. подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ ;

9.3. розробляє та подає для затвердження посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

9.4. планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

     9.5. вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

9.6. звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

9.7. може входити до складу Колегії районної державної адміністрації;

9.8. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях Колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

9.9. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

9.10. представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з департаментом архітектури та розвитку  містобудування Львівської обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

9.11. видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх   виконанням;

 Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному управлінні юстиції;

9.12. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

9.13. забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

9.14. є головою архітектурно-містобудівної ради, що утворюється при відділі;

9.15. інформує керівництво районної державної адміністрації у разі покладання на відділ виконання роботи, що не належить до функцій відділу чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні структурні підрозділи виконавчого органу місцевого самоврядування не надають документи, матеріали, необхідні для вирішення порушених питань тощо;

9.16. в межах чинного законодавства може здійснювати творчу діяльність, пов'язану з розробленням містобудівної документації відповідної території, проектуванням об'єктів архітектури, які передбачені для будівництва на території області;

9.17. здійснює інші повноваження, визначені законом .

9.18. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, начальником департаменту архітектури та розвитку  містобудування Львівської обласної державної адміністрації.

9.19. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень. 

10. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова районної державної адміністрації за пропозицією начальника відділу. 

11. Головний архітектор має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, та відділ має власний бланк .

12. Начальник відділу у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством України, розпорядженнями, дорученнями голови райдержадміністрації, заступника голови РДА, наказами керівника апарату та Положенням про відділ містобудування та архітектури  Дрогобицької районної державної адміністрації.

13. Несе відповідальність за:

- невиконання або неналежне виконання доручень керівництва, виданих в межах їх повноважень та посадових обов'язків, що передбачені цим Положенням;

- перевищення своїх повноважень;

- порушення правил внутрішнього службового розпорядку;

- правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності;

-порушення правил етичної поведінки державного службовця та вимог чинного законодавства.

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм іменем.

Коментарі:

Залишити коментар
 

Шановні відвідувачі, Ви
переглядаєте офіційну сторінку
Дрогобицької РДА.
м.Дрогобич 2011р. drda@meta.ua