» Офіційні документи » Pозпорядження районної державної адміністрації від 10 липня 2020 року №191

Pозпорядження районної державної адміністрації від 10 липня 2020 року №191

Автор: admin2 от 15-07-2020, 13:41
 (голосів: 0)

Про затвердження Положення про

відділ економіки, агропромислового розвитку та захисту довкілля Дрогобицької районної державної

адміністрації

 

Відповідно до статей 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 3 Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, керуючись Методичними рекомендаціями з розроблення положення про структурний підрозділ агропромислового розвитку місцевої державної адміністрації, затвердженими наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 листопада 2012 року №722 та Методичними рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ економічного розвитку і торгівлі місцевої державної адміністрації, затвердженими Міністерством економічного розвитку і торгівлі України від 30 листопада 2012 року № 1370, враховуючи розпорядження голови Дрогобицької районної державної адміністрації від 19 травня 2020 року № 138 «Про впорядкування структури районної державної адміністрації» :

 

1.Затвердити Положення про відділ економіки, агропромислового розвитку та захисту довкілля Дрогобицької районної державної адміністрації, що додається.

2.Визнати такими, що втратили чинність розпорядження першого заступника голови районної державної адміністрації від 22 січня 2020 року № 10 «Про затвердження Положення про відділ агропромислового розвитку Дрогобицької районної державної адміністрації» та від 24 січня 2020 року № 13 «Про затвердження Положення про управління з питань економіки, житлово-комунального господарства та інфраструктури, енергетики та захисту довкілля Дрогобицької районної державної адміністрації».

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова Омелян СТАСУЛА

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної

державної адміністрації

10 липня 2020 року № 191

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ економіки, агропромислового розвитку та захисту довкілля Дрогобицької районної державної адміністрації

 

 1. Відділ з питань економіки, агропромислового розвитку та захисту довкілля Дрогобицької районної державної адміністрації (надалі - відділ) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Дрогобицького району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

 2. Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації, заступнику голови районної державної адміністрації, відповідно до розподілу функціональних обов’язків, а також підзвітний Департаменту економічної політики, Департаменту агропромислового розвитку, Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації.

 3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної та районної, державної адміністрацій, а також цим Положенням.

 4. Основними завданнями відділу є забезпечення реалізації на території Дрогобицького району:

 • державної політики економічного і соціального розвитку;

 • державної цінової політики;

 • державної промислової політики;

 • державної політики у сфері інвестиційної діяльності;

 • державної політики з питань розвитку підприємництва;

 • державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

- державної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм, прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;

- державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави; - державної політики з питань охорони довкілля.

 

 

5. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) аналізує стан та тенденції економічного і соціального розвитку району, секторів та галузей економіки, адміністративно-територіальних одиниць, розробляє пропозиції щодо пріоритетних напрямів розвитку та реформування економіки,

ураховуючи принципи сталого розвитку;

3) здійснює державне прогнозування економічного і соціального розвитку району та підготовку відповідних планів і програм;

4) готує разом із управліннями, відділами райдержадміністрації та іншими територіальними органами державної виконавчої влади пропозиції до проекту Програми економічного і соціального розвитку району на середньо- та короткостроковий періоди;

5) готує пропозиції щодо переліку проблемних питань району вирішення яких вимагає допомоги обласних та центральних органів влади;

6) здійснює узагальнення інформаційних матеріалів про хід виконання в районі указів та доручень Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України з питань соціально-економічного розвитку району;

7) готує спрямовані на виконання актів Президента України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо розвитку і реформування економіки району та вживає заходів для їх реалізації;

8) готує матеріали для розгляду на засіданнях Колегії райдержадміністрації питань щодо підсумків роботи територіально - господарського комплексу району за звітний період та щодо ходу виконання щорічної Програми соціально-економічного та культурного розвитку Дрогобицького району;

9) готує матеріали для розгляду на сесіях районної ради питань щодо затвердження та ходу виконання щорічної Програми соціально-економічного та культурного розвитку;

10) погоджує прогнози розвитку галузей економіки на середньо-та короткостроковий періоди, проекти програм розвитку галузей економіки;

11) здійснює координацію роботи з підготовки прогнозів та програм економічного і соціального розвитку сіл та селищ району на середньо-та короткостроковий періоди;

12) проводить аналіз показників функціонування і розвитку промислових підприємств району;

13) розробляє в межах своїх повноважень пропозиції щодо проекту районного бюджету;

14) забезпечує в межах своїх повноважень ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

15) здійснює координацію роботи, пов’язану з розробленням і виконанням державних, галузевих і районних програм, веде їх облік, готує висновки стосовно доцільності їх затвердження та дострокового припинення їх виконання, проводить моніторинг виконання зазначених програм;

16) формує і подає в обласну державну адміністрацію перелік державних, обласних цільових програм, які передбачається виконати у зазначеному періоді з використанням бюджетних коштів;

17)  бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

18) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації;

19) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

20) готує інформаційні матеріали та пропозиції щодо реалізації положень Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» та зміни до нього;

21) готує звіти голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

22) готує спільно із іншими структурними підрозділами райдержадміністрації інформаційно-аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

23) накопичує інформаційно-методичні матеріали, необхідні для планової роботи, поточного планування і перспективного прогнозування;

24) бере участь у межах своїх повноважень у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;

25) проводить формування та реалізацію державної регуляторної політики, державної політики щодо підтримки розвитку підприємництва;

26) забезпечує реалізацію в районі державної політики щодо підтримки та розвитку інфраструктури малого та середнього бізнесу;

27) розробляє разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації та з громадськими організаціями підприємців Регіональні програми розвитку малого та середнього підприємництва у Дрогобицькому районі, сприяє їх впровадженню;

28)  аналізує стан і тенденції розвитку малого та середнього бізнесу району, бере участь у визначенні його пріоритетів;

29)  вживає в межах своїх повноважень заходів до захисту прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності;

30) надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб'єктам підприємницької діяльності;

31) організаційно забезпечує роботу Координаційно-дорадчої ради з питань підприємництва;

32) організовує роботу щодо ведення Єдиного реєстру обліку об’єктів державної власності, органом управління яких є райдержадміністрація;

33)  взаємодіє з органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері забезпечення державного регулювання оптової, внутрішньої і зовнішньої торгівлі, громадського харчування, готельного господарства та побутового обслуговування населення;

34)  аналізує стан споживчого ринку товарів і послуг та готує пропозиції щодо підвищення ефективності роботи підприємств галузі;

35) здійснює координацію діяльності суб’єктів господарювання у сфері торгівлі, громадського харчування, ринків з продажу продовольчих і непродовольчих товарів, ресторанного, побутового та готельного господарства;

36)  проводить збір та подання Департаменту економічної політики Львівської облдержадміністрації звіту про виконання Закону України «Про публічні закупівлі»;

37) сприяє проведенню виставок, ярмарків, конкурсів професійної майстерності;

38) спільно з державними контролюючими органами в межах своїх повноважень здійснює контроль за дотриманням норм чинного законодавства підприємствами торгівлі, громадського харчування, готельного господарства та побутового обслуговування населення всіх форм власності;

39)  надає методичну, консультаційну і організаційну допомогу підприємствам торгівлі, громадського харчування, готельного господарства та побутового обслуговування населення всіх форм власності з питань, що належать до компетенції відділу, та сприяє у впровадженні сучасних форм організації торгівлі;

40)  готує пропозиції щодо нагородження працівників сфери торгівлі та послуг до їх професійних свят нагородами, дипломами, почесними грамотами голови обласної, районної держадміністрацій, Департаменту економічної політики облдержадміністрації;

41)  акумулює і поновлює інформацію про найбільші підприємства-експортери району, перелік їхньої продукції на експорт;

42) координує в межах своїх повноважень, діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації у сфері інвестиційної політики, а також бере безпосередню участь у розробленні та реалізації інвестиційних проектів;

43)  вносить в установленому порядку до відповідних органів пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку економічного потенціалу району;

44)  проводить аналіз капітального будівництва, визначає пріоритети розвитку та готує пропозиції з цих питань;

45) опрацьовує разом з сільськими, селищними радами перелік об’єктів, які пропонуються до включення у програму капітального будівництва об’єктів, спрямованих на соціально-економічний розвиток району;

46) розробляє пропозиції щодо включення до переліку об’єктів, що фінансуються за рахунок субвенції з Державного бюджету України, коштів обласного, районного бюджету розвитку;

47)  аналізує використання бюджетних коштів, в разі необхідності вносить пропозиції щодо внесення змін у Перелік об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, що фінансуються за кошти розвитку відповідних бюджетів;

48) опрацьовує питання введення в дію пускових об’єктів району, подає керівництву райдержадміністрації пропозиції щодо можливих джерел їх фінансування

49) проводить інвентаризацію об’єктів незавершеного будівництва, на будівництво яких залучалися кошти державного та обласного бюджетів, визначає можливості їх подальшого використання;

50) готує пропозиції до проектів відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;

51) вносить департаменту агропромислового розвитку Львіської обласної державної адміністрації пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

52) надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації;

53) здійснює організаційні заходи щодо дотримання підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;

54) вживає заходи щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами та інформує суб’єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;

55) здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати продовольчу безпеку держави на відповідному рівні;

56) здійснює аналіз стану та перспектив розвитку харчової і переробної промисловості в регіоні, кон'юнктури аграрного та продовольчого ринку;

57) координує виконання обласних та галузевих програм розвитку галузей тваринництва;

58) забезпечує широке висвітлення досягнень у галузях тваринництва, птахівництва, бджільництва, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах тощо;

59) надає допомогу суб'єктам господарювання в налагодженні племінної справи у тваринництві, впровадженні прогресивних технологій утримання, годівлі сільськогосподарських тварин;

60) проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу регіону;

 1. взаємодіє в межах своєї компетенції з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями у сфері охорони навколишнього природного середовища, водокористування, поводження з відходами та атмосферного повітря, розвитку мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду, лісових відносин, мисливського господарства та полювання на території району;

 2. ініціює розробку місцевих екологічних програм;

63) консультує замовників природоохоронних заходів щодо порядку підготовки та подання запитів на фінансування природоохоронних заходів за кошти Державного та обласного природоохоронних фондів;

 1. узагальнює та подає перелік пропозицій на фінансування з Державного та обласного фондів охорони навколишнього природного середовища;

65) забезпечує збір, узагальнення, обробку та аналіз інформації щодо надходжень від сплати екологічного податку до природоохоронних фондів;

66) проводить роботу із суб’єктами господарювання, які здійснюють викиди в атмосферне повітря, скиди у водні об’єкти щодо отримання ними необхідних дозвільних документів та сплати екологічного податку;

 1. координує функціонування територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

68) погоджувати з органами місцевого самоврядування проектів створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

69) координує роботу з винесення в натуру меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

70) здійснює координацію та організацію робіт зі знищення борщівника Сосновського;

71) здійснювати підготовку вихідних матеріалів про вільні водні об’єкти;

72) отримувати погодження місцевих рад про передачу в оренду ставків;

 1. координувати роботу з підготовки запитів на фінансування заходів з берегоукріплення, руслоочисних та руслорегулюючих робіт, захисту від шкідливої дії вод;

 2. брати участь в обстеженнях;

75) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

76) розглядає у встановленому законодавством порядку звернення громадян;

77) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

78) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

79) інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

80) здійснює перевірку органів місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень;

81) забезпечує у межах своїх повноважень виконання мобілізаційної підготовки цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

82) організовує в межах своїх повноважень роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

83) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

84) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

6. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у галузі агропромислового виробництва;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

 

7. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

8. До відділу входить сектор з питань економіки.

 

9. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з органами виконавчої влади вищого рівня.

 

10. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;

3) погоджує посадові інструкції працівників відділу;

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації; 5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу; 6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи; 7) може входити до складу колегії районної державної адміністрації; 8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень; 9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування; 10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації; 11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м.Львів); 12) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень структурного підрозділу; 13) підпорядновий заступнику голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків; 14) забезпечує дотримання працівниками структурного підрозділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; 15) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11.Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

12. Штатний розпис відділу затверджує голова районної державної адміністрації за пропозицією начальника відділу.

 

 

 

Керівник апарату С.Л.Кулиняк

 

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм іменем.

Коментарі:

Залишити коментар
 

Шановні відвідувачі, Ви
переглядаєте офіційну сторінку
Дрогобицької РДА.
м.Дрогобич 2011р. drda@meta.ua