» Офіційні документи » Pозпорядження районної державної адміністрації від 30 липня 2020 року №218

Pозпорядження районної державної адміністрації від 30 липня 2020 року №218

Автор: admin2 от 31-07-2020, 10:22
 (голосів: 0)

Про затвердження Переліку відомостей,

що становлять службову інформацію і

яким надається гриф «Для службового користування»

 

На виконання Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», відповідно до статтей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв, інформації, що містять службову інформацію, в районній державній адміністрації, затвердженої розпорядженням голови Дрогобицької районної державної адміністрації від 29 березня 2017 року №92, враховуючи розпорядження Львівської обласної державної адміністрації від 07.06.2019 року № 591/0/5-19 «Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію і яким надається гриф «Для службового користування», протокол комісії з питань роботи із службовою інформацією у Дрогобицькій районній державній адміністрації Львівської області від 29.07.2020 року № 1:

 

1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф «Для службового користування» (надалі –Перелік), що додається.

2. Структурним підрозділам райдержадміністрації забезпечити впорядкування роботи з документами, які містять відомості, що становлять службову інформацію, та визначені цим Переліком.

3. Сектору документообігу, інформаційної діяльності та організаційної роботи апарату райдержадміністрації (О. Луців) забезпечити оприлюднення Переліку в порядку, визначеному чинним законодавством.

4. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови Дрогобицької районної державної адміністрації від 25 червня 2012 року №277 «Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф «Для службового користування».

5. Контроль за виконання даного розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації.

 

Голова Омелян СТАСУЛА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови районної

державної адміністрації

від 30.07.2020 218Перелік відомостей,
що становлять службову інформацію, і яким
надається гриф 
“Для службового користування”

 

1. Сфера мобілізаційної та оборонної роботи

1.1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану районної державної адміністрації та її структурних підрозділів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, які не належать до державної таємниці відповідно до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, щодо:

1) створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей підприємств, установ і організацій району;

2) виробництва та поставки лікарських засобів і медичного майна в особливий період;

3) виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів для забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період;

4) лімітів безоплатного залучення, вилучення та примусового вилучення транспортних засобів на період мобілізації та у воєнний час в районній державній адміністрації, органах місцевого самоврядування;

5) забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

6) показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами відповідно до потреб національної економіки на особливий період;

7) підготовки фахівців у закладах освіти в особливий період;

8) надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, комунальних, побутових та інших послуг для забезпечення життєдіяльності населення та функціонування економіки (за окремими показниками) в особливий період;

9) забезпечення населення непродовольчими товарами в особливий період;

10) забезпечення населення продовольчими товарами в особливий період;
11) виробництва продукції, надання комунальних, телекомунікаційних, побутових послуг, забезпечення продовольством для задоволення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань (за окремими показниками) в особливий період;

12) порядку формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями мобілізаційного резерву, які не задіяні до виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них;

13) капітального будівництва в особливий період;

14) створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

1.2. Відомості щодо методичного та інформаційного забезпечення розроблення мобілізаційних документів.

1.3. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки.

1.4. Відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за районною державною адміністрацією та її структурними підрозділами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які не виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектувальні вироби до них).

1.5. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування районної державної адміністрації та її структурних підрозділів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період до виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальні виробів до них.

1.6. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які в особливий період не задіяні до виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.

1.7. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

1.8. Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них у цілому щодо підприємства, установи, організації.

1.9. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки і мобілізації.

1.10. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

1.11. Відомості про організаційні заходи з територіальної оборони у зоні, районі територіальної оборони, які не належать до державної таємниці.

1.12. Відомості про організаційні заходи з питань оперативного обладнання території області, які не належать до державної таємниці.

 

2. Сфера охорони державної таємниці

2.1. Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності, які не належать до державної таємниці відповідно до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю (далі - ЗВДТ).

2.2. Відомості за сукупністю показників, про місця розташування режимних приміщень (зон, територій), ступінь секретності, вид, тривалість і періодичність секретних робіт, що в них проводяться.

2.3. Зведені відомості щодо обліку секретних документів у журналах обліку та в номенклатурах секретних справ.

2.4. Зведені відомості щодо перевірок наявності секретних документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації.

2.5. Акти перегляду грифів секретності матеріальних носіїв секретної інформації.

2.6. Акти знищення секретних документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації.

2.7. Описи секретних справ постійного та тривалого зберігання.

2.8. Відомості щодо переліку посад, які дають право посадовим особам, що їх займають, надавати матеріальним носіям інформації грифи секретності, а також доступ працівникам до секретних мобілізаційних документів.

2.9. Номенклатури посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці.

2.10. Відомості, що містяться в обліковій картці громадянина про надання допуску та доступу до державної таємниці, картці результатів перевірки громадянина у зв’язку з допуском до державної таємниці та в мотивованому запиті до органу Служби безпеки України про його надання.

2.11. Відомості про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

2.12. Відомості про тактико-технічні дані інженерно-технічних засобів охорони, систем сигналізації, зміст заходів пропускного та внутрішнього об’єктового режиму.

2.13. Відомості про забезпечення режиму секретності в разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану, які не належать до державної таємниці відповідно до ЗВДТ.

2.14. Відомості про маршрути перевезення та евакуації матеріальних носіїв секретної інформації.

2.15. Звіти про стан забезпечення охорони державної таємниці за рік.

2.16. Відомості про організацію та результати проведення службових розслідувань щодо конкретних фактів розголошення державної таємниці, втрат матеріальних носіїв секретної інформації, інших порушень режиму секретності.

 

3. Сфера цивільного захисту

3.1. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок переведення районної державної адміністрації та її структурних підрозділів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності на режим роботи в умовах особливого періоду, крім тих, що становлять державну таємницю.

3.2. Відомості про заходи цивільного захисту на особливий період районів, міст, районів у містах, підприємств, установ, організацій.

3.3. Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту особливого періоду, що плануються (реалізовані) у генеральних планах забудови населених пунктів та відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

3.4. Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст і суб’єктів господарювання до відповідних груп та категорій з цивільного захисту.

3.5. Відомості про заходи з евакуації населення, матеріальних та культурних цінностей в особливий період, крім тих, що становлять державну таємницю:

заходи з евакуації для забезпечення функціонування системи управління державою на особливий період;

евакуація населення, матеріальних та культурних цінностей в особливий період.

3.6. Відомості щодо стану готовності функціональної підсистеми ЄДСЦЗ, територіальної підсистеми ЄДСЦЗ або її ланки до вирішення завдань цивільного захисту в особливий період.

3.7. Відомості щодо виробництва та поставки лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин) та виробів медичного призначення в особливий період.

3.8. Відомості щодо організації медичного забезпечення населення в особливий період.

3.9. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту органу державної влади, іншого державного органу, органів місцевого самоврядування, крім тих, що становлять державну таємницю.

3.10. Відомості за сукупністю всіх показників про час, маршрут транспортування, місця знешкодження та (або) знищення вибухових речовин (матеріалів), засобів підриву та вибухонебезпечних предметів (пристроїв).

3.11. Відомості за сукупністю показників (кількість особового складу, техніки, маршрути руху, місця дислокації, райони виконання завдань (робіт), порядок управління, взаємодії) щодо залучення сил і засобів ДСНС, її територіальних органів та підрозділів до виконання (у складі сил і засобів, які залучаються та беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення) завдань (робіт) за призначенням у районі (місці) проведення комплексу заходів антитерористичної операції, у цілому за ДСНС.

3.12. Відомості за сукупністю показників (час, дата, об'єкт проведення командно-штабного або тактико-спеціального навчання з антитерористичної тематики, кількість залученого особового складу, техніки, відомості про чисельний склад переліків посад ДСНС з антитерористичної діяльності) щодо участі сил і засобів ДСНС, її територіальних органів та підрозділів у заходах з антитерористичної діяльності, крім тих, що становлять державну таємницю.

3.13. Відомості щодо організації та порядку дій ДСНС, її територіальних органів та підрозділів за рівнями терористичних загроз.

3.14. Відомості про організацію реагування та дії у разі виникнення аварій на об'єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

3.15. Відомості за сукупністю показників про об'єкти, щодо яких здійснюється державна охорона (організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, протипожежний стан будівель, споруд і територій, наявність та утримання інженерного обладнання, шляхи евакуації і виходи, автоматичні системи протипожежного захисту та протипожежного водопостачання), крім тих, що становлять державну таємницю.

3.16. Переліки суб'єктів господарювання району віднесених до відповідних груп та категорій цивільного захисту (за сукупністю показників).

3.17. Відомості про радіодані радіомереж КХ, крім учбових.

 

4. Сфера економіки, промисловості, транспорту

4.1. Відомості щодо формування пропозицій і програм зі створення, модернізації та освоєння у виробництві зразків озброєння і військової техніки та створення для цього спеціальних технологій, які не становлять державну таємницю.

4.2. Відомості за окремими показниками про найменування, обсяги, систему забезпечення безпеки перевезень залізничним, автомобільним, повітряним, водним транспортом спеціальних вантажів (виробів, матеріалів народногосподарських вантажів, що мають особливу цінність для держави, вантажів із небезпечними властивостями (вибухові та радіоактивні), які не становлять державну таємницю.

4.3. Відомості про науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що виконуються за державним оборонним замовленням, та про технології подвійного використання, у тому числі тематичні картки, матеріали запитів на виконання і фінансування, висновки наукової та науково-технічної експертизи, технічні завдання, розгорнуті календарні плани, науково-технічні звіти.

4.4. Зведені відомості за район щодо результатів діяльності та фінансових станів державних підприємств.

 

5. Сфера житлово-комунального господарства

5.1. Відомості про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення у містах з населенням 250 тис. осіб та більше, якщо такі відомості не становлять державну таємницю. Резервні джерела водозабезпечення – законсервовані водозабори з артезіанських свердловин або з відкритих водоймищ (рік), які призначені для забезпечення подавання води до комунальних водоводів.

5.2. Відомості, що розкривають точні значення координат з абсолютними висотами в Державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000 та системі координат СК-42 усіх об’єктів загальних схем централізованого питного водопостачання (комплекс об’єктів, споруд, розподільних мереж, пов’язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води) у містах з населенням 50 тис. осіб та більше, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

5.3. Відомості, що розкривають точні значення координат з абсолютними висотами в Державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000 та системі координат СК-42 про місце розташування водозаборів централізованих систем питного водопостачання у містах з населенням 50 тис. осіб та більше. Водозабір – споруда або пристрій для забору води з водного об’єкта.

5.4. Відомості, що розкривають координати місць приєднання до комунальних водоводів об’єктів промисловості.

5.5. Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи їх охорони в районі із населенням понад 100 тис. осіб, які не належать до державної таємниці відповідно до ЗВДТ.

5.6. Організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального водозабезпечення.

5.7. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

5.8. Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

5.9. Відомості про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних джерел водозабезпечення в районах і містах із населенням до 100 тис. осіб та більше, якщо такі відомості не становлять державну таємницю.

5.10. Зведені відомості, що розкривають координати об’єктів теплопостачання.

 

6. Сфера паливно-енергетичного комплексу

6.1. Відомості про окремі показники заходів з організації оповіщення, взаємодії та реагування відповідно до об'єктового плану взаємодії у разі вчинення диверсії, скоєння актів тероризму та інших екстремістських дій на об'єктах підприємств ПЕК.

6.2. Відомості про опис системи реалізації обмежень доступу та регулювання проходу і проїзду в зони обмеження доступу та про перепускний і внутрішньооб’єктовий режим на об'єктах підприємств ПЕК.

 1.  
  1. Відомості щодо управління засобами контролю та управління доступом у зони обмеженого доступу на об'єктах підприємств ПЕК.

6.4. Відомості про повний перелік озброєння, боєприпасів, бойових технічних засобів підрозділів охорони підприємств ПЕК.

6.5. Об'єктові плани взаємодії у разі вчинення диверсії, плани-сценарії навчань з перевірки дієздатності об'єктового плану взаємодії, звіти за результатами навчань і тестів.

 1.  
  1. Відомості про міцність фізичних бар'єрів на шляхах проникнення до життєво важливих місць об'єктів ПЕК та рівень вразливості до терористичних загроз.

6.7. Відомості про окремі показники процедури доступу персоналу в зони обмеження доступу та до життєво важливих місць на конкретному об'єкті підприємств ПЕК.

6.8. Топографічні, цифрові карти, фотоплани і фотокарти масштабів 1:10000, 1:50000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на території України, створені у державній системі координат УСК-2000 або системі координат СК-42, які містять інформацію для вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, вимірів, різних об’єктів господарського та оборонного значення тощо.

 1.  
  1. Плани міст масштабів 1:10000 та 1:25000 (незалежно від форми і виду носія інформації) на території України, створені у державній системі координат УСК-2000 або у системі координат СК-42, які містять інформацію для вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, вимірів, різних об’єктів господарського та оборонного значення тощо.

6.10. Відомості за сукупністю показників про точні значення елементів орієнтування систем координат УСК-2000 і СК-42 та зв'язки цих систем з іншими системами координат, зокрема умовними та місцевими.

6.11. Відомості про координати геодезичних пунктів (списки, каталоги координат геодезичних пунктів) на території України, визначені з точністю до 10 метрів у будь-якій системі координат, крім умовної та місцевої, а також геодезичні і картографічні матеріали, які дозволяють обчислювати або уточнювати зазначені координати.

6.12. Картографогеодезичні дані рельєфу поверхні Землі з точністю за висотою перерізу до 10 метрів території України, які покривають площу в одному масиві понад 25 км2.

6.13. Обмінні плани гірничих виробок масштабів 1:5000, 1:10000.

6.14. Плани поверхні проммайданчиків вугільних підприємств масштабів 1:500, 1:1000, 1:5000.

  1. Плани руддвору масштабів 1:500, 1:2000.

  2. Спеціальні карти і плани поверхні, що сполучені з підземними гірничими виробками та родовищами вуглеводнів.

  3. Планшети поверхні в системі координат СК-42 масштабів 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:25000.

  4. Планшети гірничих виробок у системі координат СК-42 масштабів 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:25000 та біля ствольних виробок у системі координат СК-42 масштабів 1: 200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:25000.

  5. Геологічні карти в системі координат СК-42 масштабів 1:2000, 1:5000, 1:25000.

  6. Журнали обчислення (попереднього обчислення) координат, журнали координат полігонометрії, журнали обчислення координат теодолітних проходів.

  7. Схеми тріангуляції, схеми розташування планшетів у системі координат СК-42, схеми опорних пунктів, схеми планового обґрунтування, схеми поверхні з кордонами гірничого відводу.

  8. Картограми розташування планшетів зйомки гірничих виробок за пластами в системі координат СК-42.

  9. Відомості щодо Переліку підприємств ПЕК за окремими показниками, що належать до категорій цивільної оборони (цивільного захисту).

  10. Відомості про захисні споруди цивільної оборони (цивільного захисту) підприємств ПЕК за окремими показниками.

  11. Відомості про підприємства ПЕК та чисельність їхньої найбільшої робочої зміни, що продовжують діяльність в особливий період за окремими показниками.

  12. Відомості за окремими показниками планування заходів підприємствами ПЕК у мирний час та в особливий період за формами згідно з табелем термінових та строкових донесень в частині цивільного захисту.

 

7. Сфера технічного захисту інформації

7.1. Відомості про взаємодію районної державної адміністрації з державними органами, підприємствами, установами та організаціями України незалежно від форм власності у сфері інформаційних технологій та технічного захисту інформації.

7.2. Відомості щодо структури відповідних інформаційно-телекомунікаційних систем.

7.3. Відомості про вимоги та заходи технічного захисту інформації.

7.4. Відомості, що містяться в поточних планах робіт, та результати їх виконання, у яких не розкривається зміст заходів з організації захисту інформації та технологій функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем.

7.5. Відомості про планові заходи щодо перевірки структурованих комп’ютерних систем та планові профілактичні роботи в інформаційно-телекомунікаційних системах.

7.6. Відомості за окремими показниками про методики контролю ефективності протидії технічним розвідкам та характеристики засобів протидії, якщо вони не розкривають норми протидії або вимоги щодо її забезпечення.

7.7. Відомості про підготовку нормативно-правових актів у сфері розроблення інформаційно-телекомунікаційних систем, забезпечення їх функціонування та захисту службової інформації.

7.8. Зведені відомості за матеріалами зарубіжних публікацій, наукових конференцій та виставок, наукових досягнень (відкриття, винаходи, науково-технічні рішення) щодо сучасних засобів технічного захисту інформації.

7.9. Відомості про роботи з технічного захисту інформації, виконані об’єктами господарювання згідно з отриманими ліцензіями, якщо вони не стосуються конкретних об’єктів і не розкривають норми ефективності захисту інформації.

7.10. Відомості про вимоги технічного захисту інформації з обмеженим доступом, якщо ці вимоги не стосуються захисту інформації від витоку технічними каналами (крім відомостей, віднесених до конфіденційних на підставі інших нормативно-правових актів).

7.11. Матеріали та документи з категоріювання приміщень, де може циркулювати інформація з обмеженим доступом.

 

8. Сфера зв’язку

8.1. Відомості про канали зв’язку, траси, призначення, типи засобів зв’язку, кількість і розміщення для спецспоживачів, які не становлять державну таємницю.

8.2. Відомості про радіодані внутрішньрайонного та державного рівнів системи радіозв’язку, які не становлять державну таємницю.

8.3. Відомості про об’єкти, засоби спеціального зв’язку, контрольно-вимірювальне обладнання та спеціальну технічну (тактико-технічні характеристики, порядок використання), їх характеристики, вимоги до умов експлуатації або виробництва, випробування і технічну експлуатацію, за допомогою яких здійснюється обробка інформації з обмеженим доступом.

8.4. Відомості за окремими показниками про організацію урядового та спеціального зв’язку, які не становлять державну таємницю.

8.5. Відомості за окремими показниками про номенклатуру, кількість та характеристики технічних засобів, що використовуються у мережах чи комплексах урядового зв’язку або використовуються у спеціальних інформаційних та телекомунікаційних системах, які не становлять державну таємницю.

8.6. Відомості щодо встановлення, переустановлення і зняття телефонних апаратів урядового зв’язку, а також довідників, переліки, списки абонентів урядового зв’язку.

8.7. Відомості з питань забезпечення безпеки спеціального зв’язку.

8.8. Відомості щодо планування заходів зі створення, забезпечення функціонування та розвитку національної системи конфіденційного зв’язку.

8.9. Відомості про закріплення телеграфних каналів, телеграфного обладнання, що використовуються спецслужбами.

8.10. Відомості про матрицю трафіку спецспоживачів.

8.11. Відомості про схему побудови мережі сигналізації СКС-7 району.

8.12. Інформація з питань системи забезпечення безпеки поштового зв’язку району.

8.13. Відомості про схеми організації фельдєгерсько-поштового зв’язку району.

 

9. Сфера діяльності агропромислового комплексу

9.1. Зміст заходів для забезпечення сталого (стійкого) функціонування галузі агропромислового виробництва в особливий період.

9.2. Відомості про стан мобілізаційної підготовки та рівень мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України або залучаються ним до виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень).

9.3. Інформація про скасування мобілізаційних завдань та розбронювання мобілізаційних цінностей мобілізаційного резерву на підприємствах, в установах і організаціях, які належать до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України або залучаються ним до виконання мобілізаційних завдань.

 

10. Сфера охорони здоров’я

10.1. Відомості щодо оформлення та надання допуску до особливих робіт відповідно до постанови Кабі

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм іменем.

Коментарі:

Залишити коментар
 

Шановні відвідувачі, Ви
переглядаєте офіційну сторінку
Дрогобицької РДА.
м.Дрогобич 2011р. drda@meta.ua