» Офіційні документи » Pозпорядження районної державної адміністрації від 19 травня 2021 року №93

Pозпорядження районної державної адміністрації від 19 травня 2021 року №93

Автор: admin2 от 20-05-2021, 13:15
 (голосів: 0)

Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на рівні районного бюджету

 

 

З метою регламентації взаємовідносин між учасниками бюджетного процесу, керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 31 травня 2019 року № 228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні» :

 

1. Затвердити «Бюджетний регламент проходження Бюджетного процесу на рівні районного бюджету», що додається.

 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова Степан КУЛИНЯК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження районної

державної адміністрації

19 травня 2021 року № 93

 

 

Бюджетний регламент проходження

бюджетного процесу на рівні районного бюджету

 

I. Загальні положення

Бюджетний регламент визначає основні організаційні засади проходження бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, виконання районного бюджету Дрогобицького району та звітування про його виконання.

Основною метою прийняття Бюджетного регламенту є забезпечення координації та узгодженості дій між усіма учасниками на усіх стадіях бюджетного процесу, а також забезпечення його прозорості і публічності.

Бюджетний регламент розроблений відповідно до Конституції України, Бюджетного і Податкового кодексів України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про доступ до публічної інформації» та інших чинних нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини.

 

II. Складання прогнозу районного бюджету Дрогобицького району

Фінансове управління райдержадміністрації щороку спільно з головними розпорядниками коштів районного бюджету відповідно до цілей та пріоритетів, визначених Програмою економічного і соціального розвитку Дрогобицького району, з урахуванням Бюджетної декларації та на підставі схваленого Кабінетом Міністрів України прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди складає прогноз районного бюджету — документ середньострокового бюджетного планування, що визначає показники районного бюджету на середньостроковий період і є основою для складання проєкту районного бюджету.

Прогноз районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди формується відповідно до структурно-логічної схеми та рекомендацій щодо її складання, доведених Міністерством фінансів України і включає такі складові:

1) загальну частину, в якій зазначаються нормативно-правові акти, що є підставою для складення Прогнозу, мету та основні завдання Прогнозу, принципи його формування, положення щодо врахування цілей та пріоритетів бюджетної політики, очікувані результати реалізації Прогнозу, можливі ризики невиконання прогнозних показників, індикативні показники соціально-економічного розвитку, які використовуються при складанні Прогнозу;

2) індикативні прогнозні бюджетні показники на наступні за плановим два бюджетні періоди за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування;

3) пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити та результати, яких планується досягти в рамках реалізації бюджетної політики на наступні за плановим два роки. У цій частині зазначаються характеристики щодо джерел наповнення районного бюджету та напрямів використання бюджетних коштів в основних сферах/галузях діяльності;

4) виконання інвестиційних програм (проєктів). Зазначаються індикативні прогнозні показники районного бюджету за бюджетними програмами, які забезпечують протягом двох наступних за плановим років виконання інвестиційних проектів у розрізі об’єктів. Також зазначаються джерела бюджету, за рахунок яких забезпечуватимуться видатки на виконання інвестиційних проєктів;

5) міжбюджетні відносини. У цій частині зазначаються прогнозні показники районного бюджету у розрізі міжбюджетних трансфертів, які планується отримувати та надавати з районного бюджету.

Показники прогнозу районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди визначаються з урахуванням положень та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом районного бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді.

При цьому показники прогнозу районного бюджету можуть відрізнятися від показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом районного бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді, у разі:

1) відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку Дрогобицького району від прогнозу, врахованого при складанні прогнозу районного бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді;

2) відхилення бюджетних показників, визначених рішенням про районний бюджет, від аналогічних показників, визначених у прогнозі районного бюджету, схваленому у попередньому бюджетному періоді;

3) прийняття нових законодавчих та інших нормативно-правових актів, рішень районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, що впливають на показники районного бюджету у середньостроковому періоді.

Прогноз районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди є невід’ємною частиною проєкту районного бюджету на плановий бюджетний період.

Схвалення Прогнозу районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється:

на 2022 рік одночасно з проектом рішення про районний бюджет на плановий бюджетний період;

починаючи з 2023 року не пізніше 01 вересня року, що передує плановому.

Для організації роботи по складанню прогнозу районного бюджету розробляється план заходів, який затверджується розпорядженням районної державної адміністрації щодо:

Прогнозу на 2023-2024 роки - до 01 вересня 2021 року;

Прогнозу на 2024 і наступні роки - до 15 травня, що передує плановому.

 

ІІІ. Складання, розгляд та затвердження проєкту бюджету Дрогобицького району

Складання проекту районного бюджету — це перша стадія бюджетного процесу, що розпочинає бюджетний цикл на місцевому рівні.

Проект районного бюджету - це проект плану формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються протягом бюджетного періоду.

Бюджетний період становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.

Фінансове управління районної державної адміністрації безпосередньо відповідає за складання проекту районного бюджету та здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу.

Формування проекту районного бюджету здійснюється поетапно.

Початком бюджетного процесу є схвалення Кабінетом Міністрів України проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період, який ґрунтується на прогнозних і програмних документах економічного та соціального розвитку і містить положення щодо:

1) орієнтовних основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України (із зазначенням індексів споживчих цін та цін виробників, а також інших показників, необхідних для розроблення проєкту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період);

2) основних завдань бюджетної політики, зокрема встановлення розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;

3) пріоритетних завдань податкової політики;

4) взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами;

5) інших питань, необхідних для складання проекту районного бюджету.

З цього часу і до схвалення Урядом проєкту Державного бюджету України на наступний бюджетний період розпочинаються підготовчі заходи щодо розробки проекту районного бюджету на наступний бюджетний період, зокрема:

1) аналізується стан виконання районного бюджету за попередні бюджетні періоди;

2) проводиться оцінка виконання районного бюджету в поточному періоді, виявляються тенденції у виконанні як дохідної так і видаткової частини;

3) визначається загальний рівень прогнозного обсягу доходів районного бюджету на наступні бюджетні періоди;

4) здійснюються попередні прогнозні розрахунки необхідного обсягу видатків районного бюджету у плановому та двох наступних за плановим бюджетних періодах;

5) проводиться інвентаризація місцевих програм, які виконуватимуться за рахунок коштів районного бюджету в наступних бюджетних періодах;

6) укладаються угоди щодо надання міжбюджетних трансфертів іншим місцевим бюджетам тощо.

Фінансове управління районної державної адміністрації співпрацює з Департаментом фінансів обласної державної адміністрації, надаючи їм інформацію, необхідну для здійснення розрахунків міжбюджетних трансфертів.

Прогнозні розрахунки дохідної і видаткової частин районного бюджету виконуються з урахуванням отриманих з Міністерства фінансів України та Департаменту фінансів облдержадміністрації особливостей складання розрахунків до проєктів бюджетів на наступний бюджетний період.

Безпосереднім початком етапу формування проєкту рішення про районний бюджет є отримання від Міністерства фінансів України у тижневий строк з дня схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проєктів місцевих бюджетів.

Розпочинається цей процес з доведення фінансовим управлінням районної державної адміністрації до головних розпорядників коштів районного бюджету показників граничних обсягів витрат (видатків та надання кредитів) районного бюджету на плановий бюджетний період та індикативних прогнозних показників граничних обсягів витрат районного бюджету (видатків та надання кредитів) на наступні два за плановим бюджетні періоди, а також іншої інформації, необхідної для складання бюджетних запитів.

Головні розпорядники коштів районного бюджету організують розроблення бюджетних запитів та подають їх фінансовому управлінню районної державної адміністрації у встановлені ним терміни та з урахуванням вимог Інструкції з підготовки бюджетних запитів, затвердженої наказом фінансового управління районної державної адміністрації.

На основі поданих бюджетних запитів та відповідно до доведеної Міністерством фінансів України типової форми рішення фінансове управління районної державної адміністрації готує проект рішення про районний бюджет і додатки до нього.

Для здійснення координації процесу складання проєкту районного бюджету на наступний бюджетний період та узгодження дій між його учасниками розробляється план заходів, який затверджується розпорядженням районної державної адміністрації до 01 жовтня.

 

IV. Розгляд і затвердження проєкту рішення про районний бюджет

Фінансове управління Дрогобицької районної державної адміністрації подає проєкт рішення про районний бюджет на розгляд й схвалення районнїй державній адміністрації.

Разом з проектом рішення про районний бюджет подаються:

1) пояснювальна записка до нього, яка містить;

а) інформацію про соціально-економічний стан Дрогобицького району і прогноз її розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проєкту районного бюджету;

б) оцінку доходів районного бюджету;

в)пояснення до основних положень проєкту рішення про районний бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією. Пояснення включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету;

г) обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин;

2) прогноз районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні;

3)інші матеріали.

Рішенням про районний бюджет визначаються:

1) загальні суми доходів, видатків та кредитування з розподілом на загальний та спеціальний фонди;

2)доходи районного бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення):

3)фінансування районного бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

4) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

5) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатку до рішення);

6) розмір оборотного залишку коштів районного бюджету;

7)додаткові положення, що регламентують процес виконання районного бюджету.

Районна державна адміністрація схвалює проект рішення сесії районної ради про районний бюджет та направляє проект рішення про районний бюджет з усіма матеріалами на розгляд і затвердження сесією Дрогобицької районної ради.

Фінансове управління Дрогобицької районної державної адміністрації та головні розпорядники коштів районного бюджету забезпечують супровід проекту районного бюджету під час його розгляду на комісіях і сесії Дрогобицької районної ради.

Районний бюджет на відповідний рік затверджується рішенням сесії Дрогобицької районної ради до 25 грудня року, що передує плановому.

Рішення про районний бюджет у десятиденний термін публікується у - засобах масової інформації. Крім того рішення про районний бюджет з усіма додатками розмішується на офіційних сайтах Дрогобицької районної ради і Дрогобицької районної державної адміністрації.

Якщо до початку нового бюджетного періоду районний бюджет Дрогобицького району не затверджується, то на виконання вимог частини З статті 78 Бюджетного кодексу України та з дотриманням норм визначених статтею 79 Кодексу фінансовим управлінням районної державної адміністрації формується тимчасовий розпис районного бюджету на І квартал відповідного року, який затверджується розпорядженням районної державної адміністрації.

 

V. Організація виконання районного бюджету Дрогобицького району

Фінансове управління районної державної адміністрації здійснює загальну організацію та управління виконанням районного бюджету, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання місцевих бюджетів Дрогобицького району.

Для організації роботи по виконанню районного бюджету розробляється план заходів, який затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації в місячний термін після затвердження районного бюджету.

Казначейське обслуговування районного бюджету здійснюється Дрогобицьким управлінням Державної казначейської служби України у Львівській області, яка веде облік усіх надходжень, що належать районному бюджету, та за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, погодженим з фінансовим управлінням районної державної адміністрації, здійснює повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до районного бюджету.

Районний бюджет виконується за розписом, який затверджується начальником фінансового управління районної державної адміністрації та протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням.

Дрогобицьке управлінням Державної казначейської служби України у Львівській області здійснює операції щодо виконання платіжних доручень розпорядників коштів районного бюджету, оформлених відповідно до вимог законодавства, на підставі підтвердних документів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань та наявних бюджетних асигнувань за видатками районного бюджету.

 

VI. Внесення змін до рішення про районний бюджет Дрогобицького району

Пропозиції про внесення змін до бюджетних призначень подаються та розглядаються у порядку, встановленому для складання проєкту районного бюджету.

Фінансове управління районної державної адміністрації готує проєкт рішення про внесення змін до районного бюджету і додатки до нього з дотриманням усіх процедур, визначних для складання проекту рішення про районний бюджет на плановий бюджетний.

У пояснювальній записці зазначаються підстава для внесення змін.

Зміни до рішення про районний бюджет можуть вноситись у разі:

1) необхідності приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України (у випадку його несвоєчасного прийняття) або із змінами, внесеними до нього;

2) розподілу вільного залишку бюджетних коштів, що утворився на початок бюджетного періоду, за результатами річного звіту про виконання районного бюджету за попередній бюджетний період;

3) розподілу залишків коштів спеціального фонду районного бюджету за результатами річного звіту про виконання районного бюджету за попередній бюджетний період;

4) спрямування коштів загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду районного бюджету для забезпечення здійснення капітальних видатків;

5) перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету за підсумками першого півріччя та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду. Факт перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету визнається за умови перевищення доходів загального фонду районного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі районного бюджету на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків. При цьому факт перевиконання засвідчується офіційним висновком фінансового управління Дрогобицької районної державної адміністрації про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету;

6) недоотримання доходів загального фонду районного бюджету за підсумками квартального звіту. Факт недовиконання визнається на підставі офіційного висновку фінансове управління районної державної адміністрації в разі недоотримання доходів загального фонду районного бюджету, врахованих у розписі районного бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків;

7) зменшення бюджетних асигнувань головним розпорядникам коштів районного бюджету або перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів, а також передачі коштів між загальним та спеціальним фондами районного бюджету в межах бюджетних призначень;

8) збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами районного бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням Дрогобицької районної ради, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами;

9) зменшення бюджетних асигнувань за порушення бюджетного законодавства;

10) виникненні потреби у перерозподілі бюджетних асигнувань у розрізі економічної класифікації видатків бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним і спеціальним фондами бюджету.

При необхідності внесення змін до районного бюджету, головні розпорядники коштів районного бюджету надають обґрунтовані пропозиції фінансовому управлінню Дрогобицької районної державної адміністрації, районній державній адміністрації, районній раді.

Зазначені пропозиції повинні вказувати чітку, обґрунтовану причину необхідності внесення змін до районного бюджету та відповідати таким вимогам:

1) бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати загального обсягу показників загального або спеціального фонду районного бюджету у місяці, якого стосуються такі зміни;

2) не змінювати загального обсягу показників загального або спеціального фонду районного бюджету на рік, за винятком внесення змін до рішення сесії районної ради про районний бюджет на відповідний бюджетний період;

3) враховувати фактично виділені асигнування за попередній період (при внесенні змін до розпису асигнувань та розпису кредитування), фактичні надходження коштів за період з початку року (при внесенні змін до розпису доходів та розпису фінансування);

4) відповідати вимогам рішення сесії районної ради про районний бюджет на відповідний бюджетний період та іншим нормативно-правовим актам;

5) відсутність, на момент внесення змін до розпису асигнувань, зареєстрованої в органах Держказначейства кредиторської заборгованості за кодами економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, за якими передбачається зменшення асигнувань.

Рішення про внесення змін до районного бюджету ухвалюються сесією Дрогобицької районної ради і разом з додатками публікуються на офіційних сайтах районної ради і районної державної адміністрації. У виключних випадках, визначених Бюджетним кодексом України, зміни до районного бюджету вносяться шляхом прийняття розпорядження районної державної адміністрації з наступним його затвердженням сесією Дрогобицької районної ради або погодженням постійною комісією районної ради з питань планування бюджету, фінансів, економічної політики та комунальної власності.

 


VII. Підготовка та розгляд звіту про виконання районного бюджету Дрогобицького району

Дрогобицьке управління Державної казначейської служби України у Львівській області складає та подає фінансовому управлінню Дрогобицької районної державної адміністрації у півторамісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду звітність про виконання районного бюджету за встановленими формами.

Фінансове управління Дрогобицької районної державної адміністрації на підставі звітності забезпечує підготовку проєкту рішення про виконання районного бюджету та інших матеріалів і направляє їх Дрогобицькій районній раді для ухвалення сесією.

 Головні  розпорядники  бюджетних  коштів здійснюють публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені рішенням про районний бюджет, відповідно до вимог та за формою, встановленими наказом Міністерством фінансів України, до 15 березня року, що настає за звітним, оприлюднюють шляхом розміщення на офіційному сайті райдержадміністрації паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня затвердження таких документів та звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період, включаючи інформацію про стан реалізації інвестиційних проектів за бюджетними програмами із зазначенням ступеня їх готовності та обсягів коштів, необхідних для завершення таких проектів, у триденний строк після подання таких звітів до управління фінансів райдержадміністрації. 

Інформація про виконання районного бюджету за відповідний рік в обов’язковому порядку публікується не пізніше 01 березня року, що настає за звітним у засобах масової інформації.

Публічне представлення інформації про виконання районного бюджету здійснюється до 20 березня року, що настає за звітним. Інформація про час і місце публічного представлення такої інформації публікується разом з інформацією про виконання районного бюджету.

Рішення про виконання районного бюджету ухвалюється сесією Дрогобицької районної ради і разом з додатками публікується на офіційних сайтах районної ради і районної державної адміністрації.

Крім того, рішення про виконання районного бюджету, не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття, публікується у засобах масової інформації.

Для організації роботи по підготовці і розгляду звіту про виконання районного бюджету розробляється план заходів, який затверджується наказом фінансового управління Дрогобицької районної державної адміністрації у визначений для здачі звітності термін.

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм іменем.

Коментарі:

Залишити коментар
 

Шановні відвідувачі, Ви
переглядаєте офіційну сторінку
Дрогобицької РДА.
м.Дрогобич 2011р. drda@meta.ua