» Офіційні документи » Розпорядження районної державної адміністрації від 9 червня 2014 року №98

Розпорядження районної державної адміністрації від 9 червня 2014 року №98

Автор: admin2 от 13-06-2014, 12:21
 (голосів: 3)

Про організацію роботи щодо

формування та затвердження

місцевих бюджетів

Дрогобицького району

на 2015 рік

 

Відповідно до вимог статей 75 та 77 Бюджетного кодексу України, розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 16 травня 2014 року №163/0/5-14 “Про організацію роботи щодо формування та затвердження місцевих бюджетів області на 2015 рік”, з метою забезпечення економічно обґрунтованого формування та затвердження проекту бюджету Дрогобицького району на 2015 рік у визначені вищевказаним кодексом терміни:

  1. Затвердити заходи із забезпечення формування та затвердження місцевих бюджетів Дрогобицького району на 2015 рік (надалі – заходи), що додаються.

  2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (В.Перхун) забезпечити координацію роботи всіх учасників бюджетного процесу та, у разі необхідності, застосовувати додаткові бюджетні процедури.

  3. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, Дрогобицькому районному територіальному медичному об’єднанню, Дрогобицькій об’єднаній державній податковій інспекції в межах наданих повноважень забезпечити виконання затверджених заходів у визначені терміни.

  4. Сільським, селищним головам затвердити заходи щодо формування та затвердження відповідних місцевих бюджетів на 2015 рік відповідно до бюджетного законодавства.

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Перший заступник голови С.В.Рудницький

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

9 червня 2014 № 98

 

заходИ

із забезпечення складання та затвердження місцевих бюджетів Дрогобицького району на 2015 рік

 

  1. Подати департаменту фінансів облдержадміністрації інформації щодо:

 

- вивірених показників за 2013 рік для формування дохідної бази даних у проекті бюджету на 2015 рік;

Фінансове управління райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищних рад

 

Термін: визначений департаментом фінансів облдержадміністрації

 

-надходжень від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення та прав на них;

 

Фінансове управління райдержадміністрації, Дрогобицька об’єднана державна податкова інспекція, виконкоми сільських, селищних рад

 

Термін: визначений департаментом фінансів облдержадміністрації

 

 

  • прогнозних надходжень на 2015-2017 роки у розрізі платежів, що надходять до місцевих бюджетів ;

Фінансове управління райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищних рад

 

Термін: визначений департаментом фінансів облдержадміністрації

 

- наданих органами місцевого самоврядування пільг зі сплати податків, зборів і платежів до місцевих бюджетів;

Фінансове управління райдержадміністрації

 

Термін: визначений департаментом фінансів облдержадміністрації

 

 

  • затверджених радами планових показників за доходами та очікуваних надходжень до місцевих бюджетів;

 

Фінансове управління райдержадміністрації

 

 

Термін: визначений департаментом фінансів облдержадміністрації

 

 

 

- аналізу виконання розрахункових показників Міністерства фінансів України за доходами, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів;

Фінансове управління райдержадміністрації

 

Термін: щомісячно

 

  • змін зарахування податку на доходи фізичних осіб у розрізі платників;

 

Фінансове управління райдержадміністрації, Дрогобицька об’єднана державна податкова інспекція, виконкоми сільських, селищних рад

 

 

Термін: до 30 серпня 2014 року

 

 

  • показників для здійснення розрахунку прогнозних обсягів видатків на 2015 рік на освіту, охорону здоров’я, соціальний захист населення, культуру та мистецтво, фізичну культуру та спорт, молодіжну політику.

 

Фінансове управління райдержадміністрації

 

Термін: визначений департаментом фінансів облдержадміністрації

 

2. Надати фінансовому управлінню райдержадміністрації інформацію щодо заборгованості суб’єктів господарювання з платежів до відповідних бюджетів за I півріччя 2014 року.

Дрогобицька об’єднана державна

податкова інспекція

 

Термін: до 1 серпня 2014 року

 

 

3. Підготувати та надати департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації пропозиції щодо виділення додаткового фінансового ресурсу на придбання розхідних матеріалів для проведення процедур діалізу, дороговартісних медикаментів і препаратів медичного призначення для лікування дітей-інвалідів, інфекційних та інших захворювань.

 

Районне територіальне медичне об’єднання

 

Термін: до 1 серпня 2014 року

 

4. Проаналізувати діючу шкільну мережу та організувати попередні слухання комплектування шкільної мережі на 2014/15 навчальний рік із урахуванням пропозицій щодо закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами можливого контингенту учнів, які проживають на відповідній території.

Відділ освіти райдержадміністрації, Фінансове управління райдержадміністрації

 

Термін: до 13 червня 2014 року

 

5. Забезпечити укладання угод, прийняття місцевими радами спільних рішень стосовно передачі міжбюджетних трансфертів між відповідними бюджетами за пролікованих хворих .

 

Районне територіальне медичне об’єднання

 

Термін: до 1 серпня 2014 року

 

6. Провести інвентаризацію програм, що реалізуються за кошти районого бюджету. За результатами аналізу ефективності їх виконання та повноти забезпечення бюджетними коштами у 2013-2014 роках подати пропозиції райдержадміністрації та районній раді стосовно припинення з 2015 року фінансування програм, що втратили актуальність або не виконуються на належному рівні. Обґрунтувати доцільність продовження періоду виконання бюджетних програм і потреби у фінансових ресурсах, провести оцінки їх ефективності за визначеними критеріями.

 

Відділ економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості

райдержадміністрації, відділ освіти

райдержадміністрації, районне

територіальне медичне об’єднання,

управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації

 

Термін: до 29 серпня 2014 року

 

7. Підготувати та подати департаменту фінансів облдержадміністрації, галузевим міністерствам, пропозиції щодо особливостей формування дохідної частини місцевих бюджетів, основних проблем з наповненням фінансовим ресурсом місцевих бюджетів і шляхів їх вирішення.

 

Фінансове управління райдержадміністрації спільно з галузевими відділами,

управліннями райдержадміністрації

 

Термін: серпень – вересень 2014 року

 

8. Провести відповідну роботу в Міністерстві фінансів України, інших галузевих міністерствах, з народними депутатами України від Дрогобицького району з пропозиціями стосовно визначення реальних розрахункових показників для формування проектів місцевих бюджетів району. Підготувати і подати Кабінету Міністрів України, галузевим міністерствам пропозиції щодо вирішення основних проблем соціального та економічного характеру за кошти державного бюджету.

Фінансове управління райдержадміністрації спільно з галузевими відділами,

управліннями райдержадміністрації

 

Термін: до 15 серпня 2014 року

 

9. Сформувати шкільну мережу на 2014/15 навчальний рік та забезпечити в повному обсязі видатки на утримання загальноосвітніх навчальних закладів у 2015 році.

Відділ освіти райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації

 

Термін: до 20 серпня 2014 року

 

10. Підготувати та надати фінансовому управлінню районної державної адміністрації:- розрахунки щодо обсягів фінансових ресурсів на відповідну галузь у цілому по району з обґрунтуванням основних напрямів її функціонування;

 

Головні розпорядники коштів районного бюджету

 

Термін: до 1 серпня 2014 року- бюджетні запити на 2015 рік щодо потреби у коштах на утримання установ обласного значення з урахуванням заходів, спрямованих на ефективне та раціональне використання коштів за традиційним і програмно-цільовим методами бюджетування.

Головні розпорядники коштів районного бюджету

 

Термін: до 20 жовтня 2014 року

 

11. Провести аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, для прийняття рішення про врахування їх у проекті районного бюджету на 2015 рік.

 

Фінансове управління райдержадміністрації

 

Термін: до 28 жовтня 2014 року

 

12. Узагальнити подані структурними підрозділами райдержадміністрації матеріали для складання проекту бюджету, подати проект зведених основних показників бюджету району райдержадміністрації.

 

Фінансове управління райдержадміністрації

 

Термін: до 31 жовтня 2014 року

 

13. Провести семінари, навчання, робочі зустрічі з головними розпорядниками коштів районного бюджету, виконкомами селищних і сільських рад, іншими учасниками бюджетного процесу щодо особливостей формування місцевих бюджетів на 2015 рік, у тому числі у форматі програмно - цільового методу бюджетування.

 

Фінансове управління райдержадміністрації

 

 

Термін: серпень – жовтень 2014 року

 

14. Уточнити показники проектів місцевих бюджетів на наступний бюджетний період після оприлюднення Кабінетом Міністрів України законів, що впливають на формування дохідної та видаткової частин бюджетів.

 

Фінансове управління райдержадміністрації

 

Термін: у тижневий термін після оприлюднення Кабінетом Міністрів України відповідних законів.

 

 

15. Опрацювати отримані від Міністерства фінансів України схвалені Кабінетом Міністрів України проект закону про державний бюджет на відповідний бюджетний період і розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, а також інші показники, необхідні для складання проектів місцевих бюджетів.

 

Фінансове управління райдержадміністрації,

Дрогобицька об’єднана державна податкова інспекція, районна державна адміністрація

 

Термін: у тижневий термін після одержання розрахункових показників Міністерства фінансів України

 

 

16. Опрацювати в Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету пропозиції і зауваження щодо визначення розрахункових показників для формування проектів місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів з державного бюджету , бюджетам району , врахування у видатковій частині державного бюджету коштів на вирішення проблем соціального та економічного характеру місцевих бюджетів Дрогобицького району.

 

Районна державна адміністрація

 

Термін: після подання Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік”

 

17. Обговорити проект бюджету із громадськістю Дрогобицького району шляхом проведення прес-конференцій, “круглих столів”, висвітлення інформації щодо попередніх обсягів доходів і видатків бюджету району на веб-сайті райдержадміністрації.

Фінансове управління райдержадміністрації

 

Термін: жовтень-листопад 2014 року

 

 

18. Довести районній державній адміністрації відповідні обсяги субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту населення та інших субвенцій передбачених для району.

 

Фінансове управління райдержадміністрації

 

Термін: у триденний термін з дня доведення Кабінетом Міністрів України показників міжбюджетних відносин

 

 

19. Провести перевірку проведених розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом і відповідними бюджетами місцевого самоврядування на відповідність Формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до відповідного місцевого бюджету), надати висновки районній державній адміністрації з цього питання.

Фінансове управління райдержадміністрації

 

Термін: у п’ятиденний термін з дня отримання з районних та міських бюджетів розрахунків міжбюджетних трансфертів

 

 

20. Підготувати та подати районній державній адміністрації для схвалення проект рішення про районний бюджет на наступний бюджетний період з додатками до нього та пояснювальною запискою.

 

Фінансове управління райдержадміністрації

спільно з галузевими відділами,

управліннями райдержадміністрації

 

Термін: у триденний термін з дня опублікування Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік”

 

21. Розглянути проект рішення про районний бюджет на наступний бюджетний період з додатками до нього та пояснювальною запискою. Після його схвалення - подати на розгляд і затвердження районній раді.

 

Районна державна адміністрація, фінансове управління райдержадміністрації

 

Термін: у чотириденний термін з дня опублікування Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік”

 

22. Брати участь в обговоренні та узгодженні показників проекту районного бюджету на наступний бюджетний період на засіданнях постійної комісії з питань планування бюджету, фінансів та економічної політики, інших постійних комісій районної ради.

 

Фінансове управління райдержадміністрації, галузеві відділи та управління райдержадміністрації

 

 

Термін: у 10-денний термін з дня подання райдержадміністрацією схваленого проекту рішення “Про районний бюджет Дрогобицького району на 2015 рік”

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм іменем.

Коментарі:

Залишити коментар
 

Шановні відвідувачі, Ви
переглядаєте офіційну сторінку
Дрогобицької РДА.
м.Дрогобич 2011р. drda@meta.ua