» Офіційні документи » Розпорядження районної державної адміністрації від 10 вересня 2014 року №192

Розпорядження районної державної адміністрації від 10 вересня 2014 року №192

Автор: admin1 от 12-09-2014, 12:07
 (голосів: 0)

Про затвердження положення

про сектор з питань

 житлово-комунального господарства

 та інфраструктури

Дрогобицької районної державної

адміністрації

 

Відповідно до статей 5,6 Закону України “Про місцеві державні адміністрації ”, постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.2012 №887 “Про затвердження типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації”:

 

1. Затвердити Положення про сектор з питань житлово-комунального господарства та інфраструктури Дрогобицької районної державної адміністрації, що додається. 

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 28.01.2013 №27   “Про затвердження положення про відділ з питань цивільного захисту, житлово-комунального господарства та інфраструктури Дрогобицької районної державної адміністрації ”.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою

 

 

 

Перший заступник голови                                                      С.В.Рудницький

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Дрогобицької районної

державної адміністрації

10 вересня 2014№ 192

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор з питань

житлово-комунального господарства та інфраструктури

Дрогобицької районної державної адміністрації

 

1. Сектор з питань житлово-комунального господарства та інфраструктури Дрогобицької районної державної адміністрації (далі - сектор) є структурним підрозділом райдержадміністрації, що утворюється головою райдержадміністрації та підзвітний і підконтрольний голові райдержадміністрації, департаменту житлово-комунального господарства, департаменту розвитку інфраструктури, дорожнього господарства та паливно-енергетичного комплексу Львівської облдержадміністрації.

 

2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами і розпорядженнями Мінжитлокомунгоспу, Мінпаливенерго, Мінтрансзв'язку, розпорядженнями голів обласної та районної держадміністрацій, наказами департаменту житлово-комунального господарства, департаменту розвитку інфраструктури, дорожнього господарства та паливно-енергетичного комплексу Львівської облдержадміністрації.

 

3. Основними завданнями сектору є :

- забезпечення реалізації, у межах законодавства, державної політики у сфері житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури, дорожнього господарства та паливно-енергетичного комплексу району;

- розроблення пропозицій щодо державних цільових програм розвитку житлово-комунального-господарства, паливно-енергетичного комплексу, дорожньо – транспортного господарства і зв'язку;

- розроблення пропозицій щодо формування, регулювання та розширення ринку паливно-енергетичних ресурсів, послуг транспорту і зв’язку та житлово-комунального господарства.

- здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

- аналізування стану та тенденцій соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі у межах району та вжиття заходів до усунення недоліків;

- участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

- забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;

- участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

- участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

- розроблення проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

- участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

- підготовка самостійно або з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові райдержадміністрації;

- забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

- забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої він є;

- забезпечення постійного інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

- здійснення контролю органів місцевого самоврядування та надання методичної допомоги з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

- здійснення повноважень, делегованих Дрогобицькою районною радою;

- організація роботи з комплектації, зберігання, обліку та використання архівних документів.

 

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань :

 

У сфері житлово-комунального господарства:

1) розробляє і подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо:

  • удосконалення структури управління і розвитку житлово-комунального господарства району;

  • впровадження регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів;

  • удосконалення системи соціального захисту населення (споживачів житлово-комунальних послуг) та встановлення соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування;

2) координує роботу житлово-комунальних підприємств, пов'язану з наданням населенню району житлово-комунальних послуг;

3) забезпечує в межах своїх повноважень додержання вимог нормативно- правових актів з питань житлово-комунального господарства;

4) забезпечує згідно із законодавством реформування житлово-комунального господарства району відповідно до державної і місцевої програм на засадах прозорості та гласності;

5) сприяє розробленню проектів благоустрою сіл і селищ;

6) проводить моніторинг стану реалізації державних, галузевих та місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства;

7) організовує розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства району в осінньо-зимовий період;

8) сприяє прийняттю об'єктів відомчого житлового фонду та комунального господарства у власність територіальних громад;

9) вживає заходів по оснащенню об'єктів житлово-комунального господарства і наявного житлового фонду району засобами обліку та регулювання споживання води відповідно до завдань державних та регіональних програм.

 

Бере участь у :

- у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку та проекту бюджету району;

- бере участь у реалізації державної політики у сфері санітарного стану населених пунктів, якості питної води, поліпшення технічного і технологічного стану систем водопостачання та водовідведення.

 

В сфері розвитку інфраструктури:

1) розробляє і подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо:

- проектів програм розвитку паливно-енергетичного комплексу району;

- утворення, реорганізації і ліквідації підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації;

- удосконалення системи обліку електро-, газо-, і водопостачання, нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів;

- проекту робіт з будівництва,реконструкції,ремонту та утримання вулиць та доріг комунальної власності

2) здійснює прогнозування можливих рівнів енергозбереження на підприємствах, в установах та організаціях;

3) сприяє впровадженню сучасних енергозберігаючих технологій;

4) сприяє розвитку регіонального ринку транспортних послуг, координації роботи окремих видів транспорту, оптимізації мережі маршрутів перевезення пасажирів і вантажів у межах району;

5) веде облік підприємств паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв'язку, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації.

 

Бере участь у :

- виконанні державних цільових програм розвитку паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв'язку;

- розробленні та здійсненні заходів щодо створення сприятливих умов для надання послуг поштового зв'язку та телекомунікаційних послуг;

- ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на підприємствах паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту і зв'язку;

- розробленні та впровадженні механізмів стимулювання ефективного використання паливно-енергетичних та вторинних ресурсів;

- впровадженні нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії та розвитку малої гідро- і теплоенергетики.

4.1. Розробляє проекти доручень, наказів голови районної державної адміністрації у сфері житлово-комунального господарства , розвитку інфраструктури, дорожнього господарства та паливно-енергетичного комплексу

4.4. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій;

4.5. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

4.6. Виконує інші функції згідно з покладеними на нього основними завданнями.

 

5. Сектор має право:

- залучати спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств та установ (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

- одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію (документи та інші матеріали), необхідну для виконання покладених на нього завдань;

- скликати наради з питань, що належать до його компетенції;

-заслуховувати інформацію посадових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування про хід виконання завдань і заходів у сфері житлово-комунального господарства , розвитку інфраструктури, дорожнього господарства та паливно-енергетичного комплексу.

 

6. Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами та організаціями.

 

7. Сектор очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням із директором департаменту житлово-комунального господарства та директором розвитку інфраструктури, дорожнього господарства та паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації.

 

8. Керівник сектору :

 

- здійснює керівництво та організовує роботу сектору і несе персональну відповідальність перед головою районної державної адміністрації за виконання покладених на сектор завдань, сприяє створенню належних умов праці в секторі;

- подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про структурний підрозділ;

- видає в межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Міністерства юстиції України;

- розробляє і подає голові районної державної адміністрації кошторис і штатний розпис сектору в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

- затверджує функціональні обов’язки працівників сектору та визначає ступінь їх відповідальності;

- може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

- може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

- представляє інтереси структурного підрозділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

- планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

- вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;

- звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на сектор завдань;

- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектору, та розробляє проекти відповідних рішень;

- подає голові районної держадміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади працівників сектору у порядку передбаченому законодавством про працю та про державну службу, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

- подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису структурного підрозділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

- здійснює добір кадрів;

- організовує роботу з підвищення рівня професійної компетенції державних службовців структурного підрозділу;

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень структурного підрозділу;

- забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

- здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

9. Фінансове забезпечення відділу здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

 

10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору, кошторис і штатний розпис сектору визначає голова райдержадміністрації після проведення їх експертизи фінансовим управлінням райдержадміністрації.

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм іменем.

Коментарі:

Залишити коментар
 

Шановні відвідувачі, Ви
переглядаєте офіційну сторінку
Дрогобицької РДА.
м.Дрогобич 2011р. drda@meta.ua