» Регуляторні акти » Аналіз регуляторного впливу проекту розпорядження голови Дрогобицької райдержадміністрації «Про Центр надання адміністративних послуг Дрогобицької районної державної адміністрації»

Аналіз регуляторного впливу проекту розпорядження голови Дрогобицької райдержадміністрації «Про Центр надання адміністративних послуг Дрогобицької районної державної адміністрації»

Автор: admin1 от 5-08-2013, 12:00
 (голосів: 0)

Аналіз регуляторного впливу

проекту розпорядження голови Дрогобицької райдержадміністрації

«Про Центр надання адміністративних послуг Дрогобицької районної державної адміністрації»

Аналіз розроблений на виконання та дотримання вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

Назва регуляторного акта: проект розпорядження «Про Центр надання адміністративних послуг   Дрогобицької районної державної адміністрації»

Регуляторний орган:   Дрогобицька районна державна адміністрація

Розробник документа:  відділ економічного розвитку, інвестицій,  торгівлі

та промисловості Дрогобицької районної державної адміністрації

Відповідальна особа: державний адміністратор відділу економічного розвитку, інвестицій,  торгівлі та промисловості Дрогобицької районної державної адміністрації

Контактні телефони: 3-59-03,  3-84-26.

 

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді має місце затягування розгляду заяв/клопотань/звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

З метою запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг та забезпечення можливості отримання жителями Дрогобицького району усіх, або найбільш поширених адміністративних послуг, які надаються місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у одному приміщенні за принципом "єдиного вікна"  буде створено Центр надання адміністративних послуг, як постійно діючий робочий орган Дрогобицької районної державної адміністрації.

У Центрі надання адміністративних послуг буде забезпечено організаційне поєднання в одному приміщені дозвільного центру адміністративних органів та їх посадових і службових осіб,  адміністраторів, державних адміністраторів, з метою дотримання та реалізації принципів "організаційної єдності" та "єдиного вікна" при організації надання встановленого переліку адміністративних послуг через адміністратора (державного адміністратора) шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

7 жовтня 2012 року набрав чинності Закон України "Про адміністративні послуги" (крім частини 8 статті 11 та пункту 1 частини першої статті 14, які набирають чинності з 01.01.2013 та пунктів 4-6 частини третьої статті 17, які набирають чинності з 01.01.2014). На виконання частини 10 статті 12 цього Закону постановою Кабінетом міністрів України від 20 лютого 2013 р. № 118  затверджено Примірне положення про центр надання адміністративних послуг .

Таким чином, виникла необхідність розроблення відповідно до вимог чинного законодавства з питань надання адміністративних послуг Положення про центр надання адміністративних послуг Дрогобицької районної державної адміністрації.

 

2. Визначення цілей державного регулювання.

 Прийняття Дрогобицькою райдержадміністрацією розпорядження "Про Центр надання адміністративних послуг    Дрогобицької районної державної адміністраці" врегулює нормативно-правовий простір у сфері надання адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних, а саме:

-                чітко визначить порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру – Дрогобицької райдержадміністрації та її структурних підрозділів, посадових та службових осіб, територіальних (місцевих) органів центральних органів виконавчої влади, державних та комунальних підприємств, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання встановленого переліку адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг Дрогобицької райдержадміністрації;

-                забезпечить можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщення за принципом "єдиного вікна" у чітко визначені строки, в комфортних умовах, у тому числі для осіб з обмеженими можливостями, з мінімальним витратами часу на очікування прийому  адміністраторами (державними адміністраторами);

-                забезпечить вільний доступ суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв/клопотань/звернень у відповідних адміністративних органах;

-                надасть можливість отримувати фахові консультації від експертів-консультантів адміністративних органів – суб’єктів надання адміністративних послуг у приміщенні Центру у визначений графіком їх роботи час;

-                мінімізує корупційну складову за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

-                запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість їх надання;

-                удосконалить взаємодію управлінь, відділів,  структурних підрозділів райдержадміністрації, місцевих дозвільних органів, територіальних (місцевих) органів центральних органів виконавчої влади, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг за принципом "організаційної єдності".

 

 

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу.

Перша альтернатива – залишити дану ситуацію без змін.

Дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто.

Друга альтернатива – відмовитись від регулювання.

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки суперечить діючому законодавству.

Виходом з даної ситуації є прийняття запропонованого акта.

Цей вихід є актуальним та адекватним ситуації, що склалася та досягає завдань регулювання.

4. Механізми, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи.

Механізмом розв'язання проблеми є  затвердження  Положення про центр надання адміністративних послуг,  створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

У разі прийняття регуляторного акту Центром надання адміністративних послуг будуть реалізовані повноваження, що надані йому Законом України «Про адміністративні послуги», Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг»,  Центром надання адміністративних послуг райдержадміністрації буде забезпечуватись надання суб’єктам звернення (фізичним  та юридичним особам) адміністративних  послуг відповідно до переліку, який  визначається Дрогобицькою райдержадміністрацією.         

Прийняття запропонованого регуляторного акта не буде порушувати законні права та інтереси фізичних та юридичних осіб, оскільки відповідно до чинного законодавства надання адміністративних послуг -  результат здійснення владних повноважень  суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону. Проект розпорядження негативних чинників не має.

Оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу в установленому порядку забезпечить отримання зауважень та пропозицій від громадськості. Рівень поінформованості громадськості буде достатній для усвідомлення та реалізації проекту розпорядження.

 6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

 

Сфера дії

Витрати

Вигоди

 

Держава

Реалізація проекту розпорядження не потребує додаткових витрат з державного бюджету. Забезпечення надання адміністративних послуг, через центри надання адміністративних послуг передбачається в межах видатків на утримання органів, що прийняли рішення про створення таких центрів, а також органів, що є суб’єктами надання послуг, включених до переліку

Надання адміністра­тивних послуг через центр надання адмініст­ративних послуг, у відповідності із вимо­гами Закону

 

Громадяни

 

 

Немає

Забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.

 

Суб’єкти господар­ської діяльності

 

Немає

Забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг. Передбачається, що видача документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, буде здійснюватися у встановленому законодавством порядку в дозвільному центрі, утвореному відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", який є складовою частиною центру надання адміністративних послуг

 

 

 

 

7. Термін дії акта

Термін дії акта необмежено у часі.

 8. Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта.

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

8.1. Кількість адміністративних послуг, що надаються  через центр надання адміністративних послуг.

8.2. Кількість звернень суб’єктів звернень за отриманням адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг.

8.3. Кількість адміністративних послуг, наданих через центри надання адміністративних послуг.

8.4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб із проектом розпорядження достатній, оскільки зазначений проект акта розміщений на офіційному веб-сайті райдержадміністрації ( www.drohobych-rda.gov.ua )

 9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватися відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Повторне відстеження регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичні відстеження планується проводити один раз на кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів щодо повторного відстеження, з метою подальшого вдосконалення розпорядження голови райдержадміністрації.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися протягом усього терміну його дії шляхом розгляду пропозицій та зауважень, які надійдуть до райдержадміністрації, та за результатами моніторингу діяльності центру надання адміністративних послуг.

Заходи з проведення відстеження результативності регуляторного акта будуть проводитися відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації.

 

Голова райдержадміністрації                Михайло Винницький

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм іменем.

Коментарі:

Залишити коментар
 

Шановні відвідувачі, Ви
переглядаєте офіційну сторінку
Дрогобицької РДА.
м.Дрогобич 2011р. drda@meta.ua