» Інформація » Центр зайнятості » Шляхи розв’язання проблеми молодіжного безробіття

Шляхи розв’язання проблеми молодіжного безробіття

Автор: admin2 от 30-07-2015, 11:24
 (голосів: 2)

Шляхи розв’язання проблеми молодіжного безробіттяМолодь на сьогодні є потенційною робочою силою та фундаментом для побудови стабільної економічної ситуації в Україні, специфічною категорією населення, яка перебуває у стані професійного та соціального становлення. Представники цього контингенту є головним джерелом поповнення та оновлення робочої сили. Молодь формує майбутнє держави, її розвиток, зміцнення та розбудову, тому освіченість, самодостатність, забезпеченість юнацтва інформацією щодо потреб та пропозицій ринку праці важливі для держави та суспільства в цілому. В Україні частка молоді серед зареєстрованих безробітних складає біля 45%. На ринку праці Дрогобицького МРЗЦ – 48,7%.

На шляху професійного становлення молоді існують істотні перепони, що обумовлені як особливостями самої молоді, так і вимогами ринку праці. Відсутність професії, трудового та життєвого досвіду не дозволяють молоді успішно конкурувати на ринку праці з дорослим населенням та перетворює її у найбільш вразливу категорію населення. Необхідно, щоб кожний випускник школи мав реальний план вибору професіїі і був готовий у повній мірі віддати свій творчий потенціал. Чисельність випускників, що не мають конкретних, визначених професійних планів зростає. Вибір професії випускниками шкіл продовжує диктуватися модою, престижністю, а не реальними можливостями молодої людини та сучасною потребою ринку праці. Учням старших класів часто бракує інформації, що стосується питання професійного вибору в сучасних соціально-економічних умовах, а також незнання своїх особистісних психофізіологічних особливостей. Кожен третій випускник вибирає професію стихійно, необґрунтовано. Це в свою чергу може призвести до того, що через 3-4 роки різні галузі господарства поповняться спеціалістами, які за своїми нахилами, інтересами, здібностями не відповідають вимогам професії, а значить не зможуть конкурувати на ринку праці і стануть потенційними клієнтами служби зайнятості.

Робота фахівців служби зайнятості закцентована на ефективність надання профорієнтаційних послуг випускникам шкіл. Дрогобицький міськрайонний центр зайнятості цілеспрямовано та системно здійснює заходи, спрямовані на усвідомлення школярами вибору актуальних на ринку праці професій, підняття в суспільстві престижу робітничих професій. Така робота провадиться шляхом проведення масових профінформаційних заходів, профінформаційних та профконсультаційних семінарів, зокрема профорієнтаційних уроків, презентацій професій, презентацій навчальних закладів, професіографічних екскурсій, Днів відкритих дверей центру зайнятості, проводиться робота з батьками та освітянами. Позитивний результат цієї роботи простежується у зменшенні чисельності молоді, котра звертається у пошуку роботи до центру зайнятості. Позитивні тенденції спостерігаються також і в обранні випускниками загальноосвітніх навчальних закладів робітничих професій та спеціальностей. Так, за даними Головного управління статистики у Львівській області (статистичний щорічник Львівської області) частка учнів, котрі вступили до професійно-технічних навчальних закладів у 2014 році серед усіх випускників загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня становила 58 %, що на 4 % більше у порівнянні з минулим роком. Зростання обсягів охоплення профорієнтаційними послугами безробітної молоді віком до 35 років покращує динаміку працевлаштування молодих людей, скерування на професійне навчання для здобуття нового фаху, актуального на ринку праці, відкриття молодими людьми власної справи. Упродовж січня-червня 2015 року до Дрогобицького МРЦЗ звернулося 773 осіб до 35 років, працевлаштовано 474 особи, пройшли професійне навчання 229 осіб, започаткували власну справу 22 особи, брали участь у громадських роботах та інших роботих тимчасового характеру – 190 осіб.

Завдяки активній профорієнтаційній роботі молоді люди отримують повну інформацію про своє професійне майбутнє та про послуги служби зайнятості.

Крім того, на сьогодні існують значні економічні втрати від професійного дисбалансу на ринку праці у частині невідповідності професій і спеціальностей випускників професійно-технічних і вищих навчальних закладів вакантним робочим місцям.

Мінімізація втрат економіки від дисбалансу між ринками праці та освітніх послуг потребує вирішення таких завдань: розроблення ефективної системи прогнозування потреб ринку праці у працівниках у професійному розрізі, удосконалення профорієнтаційної роботи, перш за все з молоддю, її професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації.

Згідно зі ст.52 Закону України «Про освіту» випускники вищих навчальних закладів, які здобули освіту за кошти державного або місцевого бюджетів, направляються на роботу і зобов’язані відпрацювати за направленням і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України три роки. Що стосується осіб, які навчаються на контрактній основі, робочі місця за ними не закріплюються, таким чином їх чисельність часто не відповідає реальним потребам ринку праці. Цей чинник негативно впливає на стан рику праці, зокрема знижує мотивацію до праці та економічну активність молоді.

Для прогнозування професійного розвитку ринку праці в Україні доцільно створити державну інституцію, яка постійно має здійснювати моніторинг ринку праці на основі збору та аналізу різноманітної інформації із застосуванням економіко-статистичних, математичних, соціологічних методів прогнозування. Результати прогнозів слід направляти у навчальні заклади й органи управління освітою, а також організації, які здійснюють професійну орієнтацію молоді. Це дасть змогу молодим людям більш обґрунтовано вибирати майбутній вид професійної діяльності, а професійно-технічним і вищим навчальним закладам - визначати напрями, професії та спеціальності, за якими здійснювати професійне навчання

Також необхідно створити належні умови для реалізації соціальних гарантій молодих людей на ринку праці та сприяння їх працевлаштуванню:

- поновити метод працевлаштування молодих людей на перше робоче місце шляхом надання дотацій роботодавцю, запровадивши дотаційні виплати з другого року роботи молодого спеціаліста;

- вдосконалити механізм контролю за дотримання норм закону щодо п’ятивітсокової квоти, запровадити заповнення до 1% середньооблікової чисельності працівників особами з числа молоді;

- відновити можливість фінансування оплачуваних громадських робіт для юнацтва у літній період та у вільний від навчання час за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового соціального страхування;

- упровадити стажування молоді упродовж всього періоду навчання, встановити контроль за дотриманням обов’язків роботодавцем;

- розробити фінансовий механізм заохочення молодих людей для закріплення на першому робочому місці, зокрема у бюджетній сфері та державній службі.

Але неможливо стовідсоткового передбачити перспективу структури і розміру попиту на робочу силу у професійно-кваліфікаційному розмірі, особливо в часовому вимірі (коли та чи інша професія набуватиме або втрачатиме актуальність), а також у зв’язку із проблемами у розмірах зарплати, умовах праці, транспортній доступності робочих місць, особистих якостях шукачів роботи, певні вакансії не будуть заповнюватися, незважаючи на наявність безробітних, які матимуть необхідні професійно-кваліфікаційні характеристики. Тому для забезпечення професійно-кваліфікаціної збалансованості ринку освітніх послуг і ринку праці необхідно переорієнтувати навчальний процес у вищих і професійно-технічних навчальних закладах освіти на формування в учнів і студентів бажання й уміння самостійно оволодіти знаннями, готовності до зміни професії й постійного підвищення кваліфікації.

Богдан Волошин – директор Дрогобицького МРЦЗ

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм іменем.

Коментарі:

Залишити коментар
 

Шановні відвідувачі, Ви
переглядаєте офіційну сторінку
Дрогобицької РДА.
м.Дрогобич 2011р. drda@meta.ua